גמלת סיעודמידע חשוב על גמלת סיעוד

גמלת סיעוד מוענקת מכוח חוק הסיעוד אשר נאכף על ידי ביטוח לאומי, בשיתוף משרד הרווחה ומשרד הבריאות.

הזכאים לקבלת הגמלה הינם קשישים אזרחי קבע במדינת ישראל, מעבר לגיל הפרישה, אשר אינם מסוגלים לבצע פעילויות יומיומיות הכרחיות למהלך חיים סדיר והולם. בין פעולות אלו נמנות, אכילה, הליכה, קימה, שליטה בצרכים וכדומה.

כמו כן, גמלה זו תינתן לקשיש אשר נזקק להשגחה למען ביטחונו האישי, ולמען ביטחונם של אלו הסובבים אותו. יחד עם זאת גמלה סיעוד הינה גמלה שירותית, משמע, הזכאים לגמלה אינם מקבלים סכום כספי, אלא שירות סיעוד רווחה על ידי מטפלים מן הביטוח הלאומי, אשר כולל:

 • עזרה סיעודית בבית הקשיש.
 • מימון טיפול במרכז יום לקשישים.
 • רכישת משדר מצוקה.
 • שירותי מכבסה.

תנאי זכאות לגמלת סיעוד

ישנם חמישה קריטריונים אשר מהווים תנאי, לקבלת סיעוד על ידי ביטוח לאומי:

 • גילו של הקשיש – כאמור, קשיש סיעודי ייחשב ככך, כאשר הוא תושב מן המניין במדינת ישראל, ומעבר לגיל הפרישה לפנסיה. כיום גיל הפרישה עומד על 67 לגברים ו64 לנשים.
 • מעונו של הקשיש – על הקשיש הסיעודי להתגורר בבית פרטי, ולא בבית אבות, אלא אם כן מדובר בבית אבות אשר אינו נחשב לבית אבות סיעודי.
 • מבחן הכנסות – בכדי לקבל זכאות לגמלת סיעוד, על הקשיש לעמוד במבחן הכנסות. משמע, הכנסותיו נמוכות מן השכר הממוצע במשק, כאשר מדובר בזוג סיעודי על הכנסותיהם להיות נמוכות מן שכר הממוצע במשק ועוד מחציתו. אי עמידה בתנאי זה, תעניק לקשיש זכאות של 50% בלבד מגמלת הסיעוד.
 • קצבה לשירותים אחרים – גמלת סיעוד לא תינתן לקשיש אשר מקבל קצבה נוספת מן המדינה, כקצבה לנכה עבודה או כללי אשר ניתנת מן המוסד לביטוח לאומי. כאשר במידה וניתנת לקשיש קצבה נוספת, עליו לבחור בין זו הניתנת לו, לבין גמלת סיעוד.
 • בדיקת איש מקצוע – הביטוח הלאומי, מעסיק נציגים מקצועיים, אשר תפקידם הינו להעריך את מגבלותיו של הקשיש. נציג הביטוח הלאומי, עורך לקשיש מבחן תלות, בכדי להעריך את מידת תלותו בעזרת סיעודית, וכתוצאה מכך, סוג ההשגחה לה הוא זקוק לביצוע פעולות יומיומיות בסיסיות.

רמות גמלת סיעוד

לאחר בדיקת איש המקצוע מטעם ביטוח לאומי, תקבע שיעור רמת הסיעוד הנחוצה לקשיש, כאשר ישנם שלושה רמות שונות של גמלת סיעוד:

 • רמה א' – ברמה זו יינתנו 9.75 שעות טיפוליות שבועיות, לקשיש אשר יאובחן, כי הוא תלוי במידה רבה בסיוע סיעודי, בכדי לבצע מרבית מן הפעולות היומיומיות הבסיסיות, וכן לקשיש אשר זקוק להשגחה חלקית למען ביטחונו.
 • רמה ב' – ברמה זו יינתנו 16 שעות טיפוליות שבועיות לקשיש אשר זקוק לסיוע סיעודי במידה רבה מאוד, בכדי לבצע פעולות בסיסיות למען מהלך חיים תקין, וכן קשיש אשר זקוק להשגחה מריבית למען ביטחונו.
 • רמה ג' – רמה זו מעניקה לקשיש 18 שעות טיפוליות שבועיות, כיוון שקשיש זה זקוק לסיעוד סיעודי מתמיד, בשל תלותו המוחלטת בסיוע סיעודי לביצוע פעולות יומיומיות הכרחיות, וכן קשיש אשר זקוק להשגחה מתמדת.

לעיתים אף ניתן להמיר את השעות הטיפוליות, בשעות טיפול במרכז יום לקשישים, ואף בסכום כספי, אשר יינתן במקום הטיפול הסיעודי.

ייעוץ על ידי עורך דין מומחה בתחום

לעיתים, נידחת עתירתו של קשיש הזקוק לסיוע סיעודי, בשל אי עמידה מלאה בקריטריונים, אך דחייה זו איננה מהווה סוף פסוק. ניתן לעטור בפני בית הדין, ולהגיש עירור משפטי בכדי להעניק לקשיש גמלת סיעוד. עורך דין המתמחה בתביעות ביטוח, יכול להעריך את הצלחת עירור זה, והגשת תביעה כנגד הביטוח, לממש את זכויותיו של הקשיש, למהלך חיים תקין והולם.

לסיכום,

גמלת סיעוד מהווה טיפול שירותי בכדי להעניק לקשישים, איכות חיים סבירה, בהתנהלותם היומיומית. ישנם מספר קריטריונים אשר מהווים תנאי לקבלת גמלת סיעוד, אך ניתן לערער על דחיית הגמלה, על ידי עורך דין המומחה לתביעות ביטוח בנושא סיעוד, אשר יכול להעניק לקשיש גמלת סיעוד מלאה או חלקית, בהתאם לעמידתו בקריטריונים הקבועים בחוק.

[ois skin="skin2"]

כתיבת תגובה

סגירת תפריט