אובדן כושר עבודהביטוח אובדן כושר עבודה

ביטוח אובדן כושר עבודה הינו הביטוח הפופולארי ביותר בקרב אזרחי מדינת ישראל. על כן, ניתן להשיג ביטוח זה כחלק אינטגראלי מפוליסות ביטוח שונות כביטוח חיים, ביטוח מנהלים וכדומה, או כפוליסת ביטוח בפני עצמה. למעשה, ביטוח אובדן כושר עבודה, נועד להבטיח למבוטח הכנסה כספית קבועה, כאשר המבוטח איבד את כושר עבודתו בשל פגיעה, תאונה או מחלה.

חברות הביטוח נוקטות בשיווק אגרסיבי, בכדי למשוך את המבוטח אל פוליסות הביטוח שלהן, על כן מציעות ללקוחות הפוטנציאלים, מגוון רחב של הבטחות חסרות שחר.

שכן באופן מעשי, חברות הביטוח מתחמקות פעמים רבות מתשלום דמי הפיצויים המופיעים בפוליסה, בטענה כי המקרה הביטוחי אינו עומד בקנה אחד עם הסעיפים המופעים בפוליסה.

ראו גם מאמר בנושא: תביעות ביטוח חיים

התביעות המוגשות

כאמור, חברות הביטוח, מציעות למבוטח הפוטנציאלי הצעה אטרקטיבית ברגע החתימה, אך מתעלמות מצרכיו, כאשר הוא זקוק לתמיכה כספית בשל פגיעה בכושר השתכרותו. חברות הביטוח סיגלו לעצמן התנהלות רווחית, אשר מתעלמת בדורסנות מצרכיו של המבוטח, ומגינה בקיצוניות על האינטרס הכלכלי שלהן. בשל כך, חלק בלתי מבוטל מתביעות ביטוח המוגשות לחברות הביטוח בגין אובדן כושר עבודה, נידחות, במתן סיבות משפטיות ורפואיות מגוונות. על כן, מוגשות בבית המשפט תביעות רבות כנגד חברות הביטוח, ממבוטחים אשר דורשים את המגיע להם על פי המצוין בפוליסת הביטוח.

ייעוץ על ידי עורך דין מומחה בתחום דיני הביטוח

בנוסף לכך, חברות הביטוח שוכרות סוללת בעלי מקצוע מומחים, אשר מיומנותם מתבטאת במציאת הפרצה המשפטית או הרפואית, בכדי להתנער מן האחריות החוזית המוטלת על חברת הביטוח. על כן, ישנה חשיבות מכרעת לקבלת ייעוץ משפטי על ידי עורך דין המומחה בתחום דיני הביטוח. עורך דין מקצועי, רוכש את הניסיון הנחוץ, בהתמודדות אל מול חברות הביטוח ומועסקיה, אשר נעזרים בתחבולות משפטיות, בכדי להימנע מתשלום הפיצויים כנדרש. בנוסף לכך, עורך דין מומחה, מעורה בהגשת כתב תביעה כנגד חברות ביטוח, כך שהוא יכול להעריך באופן אופטימאלי, מהם סיכויי הצלחת התביעה, ומהו סכום הפיצויים המקסימאלי אותו ניתן להשיג על פי התנאים המופעים בפוליסת הביטוח.

דוגמא לתביעה ביטוח אובדן כושר עבודה

כאמור, ישנם ניסוחים שונים של ביטוח אובדן כושר עבודה, אך הניסוח הבסיסי המופיע במרבית הפוליסות, מציין כי המבוטח זכאי לפיצויים כאשר אובדן כושר העבודה עומד בשיעור של מעל 75% בעבודתו הקודמת, או בעיסוק סביר אחר, אשר תואם את מיומנותו וניסיונו. הביטוי "עיסוק סביר", נתון לפשרנות משפטית רבה, על כן במקרים רבים, חברות הביטוח מפרשות את הביטוי באופן אשר יצדיק את דחיית בקשת הפיצויים. דוגמא מובהקת לכך ניתן לאתר במצבו של פסנתרן, אשר ניזוק בידיו, ואיבד את היכולת לעסוק במקצועו לתקופה ממושכת. חברת הביטוח גרסה, כי הפסנתרן יכול לעסוק בעבודה אחרת, כלימוד פסנתר תיאורטי, ועל כן אינו זכאי לקבל הפיצויים. הפסנתרן פנה לבית המשפט, בעזרת עורך דין מקצועי בתחום דיני המשפט, וטען כי בלתי אפשרי ללמד פסנתר, ללא היכולת לנגן. בית המשפט פסק כי טענת חברת הביטוח איננה לגיטימית, וכי עליה להעניק לפסנתרן את סכום הפיצויים המופיע בפוליסת הביטוח.

לסיכום

ביטוח אובדן כושר עבודה, נועד להגן על הפרט וסביבתו, במקרה בו הוא אינו מסוגל לדאוג להכנסה כספית קבועה בשל פגיעה גופנית או נפשית. חברות הביטוח אינן פועלות בתום לב, אלא מאינטרס כלכלי גרידא, לכן, נוצרת זירה משפטית, בה המבוטח דורש את סכום הפיצויים המגיע לו, וחברת הביטוח דוחה את בקשתו ונעזרת בסוללת בעלי מקצוע אשר מועסקים מטעמה. בכדי להתמודד כשווה בין שווים, אל מול חברות הביטוח, יש לפנות לעורך דין מקצועי בתחום דיני המשפט, אשר יעניק למבוטח את ההכוונה המשפטית הנחוצה, בכדי לקבל את סכום הפיצויים המגיע לו על פי חוק.

[ois skin="skin2"]

כתיבת תגובה

סגירת תפריט