המשאית נגנבה – חברת ההובלות נותרה ללא כיסוי ביטוחי

בפוליסה המעניקה כיסויים ספציפיים, על המבוטח להוכיח את מקור הנזק או את סיבתו. אך כאשר מדובר בגניבת כלי רכב, מכיוון שאין אפשרות להוכיח את מקור הנזק בצורה חד משמעית, אזי מספיק להוכיח כי קיים סיכון למקרה גניבה שכזה. ביטוחים מסוג זה (פריצה, גניבה וכו') הם ביטוחים של סיכונים הנגרמים ממעשים מכוונים המבוצעים ע"י בני אדם. להמשיך לקרוא

מי ישלם את שכר הטרחה למומחה רפואי?

במקרים של תאונות דרכים נהוג שבית המשפט ממנה מומחים על מנת שיקבעו את רמת הנכות של הניזוק ולפי קביעה זו יוכל בית המשפט לפסוק פיצויים במידת הצורך. החומר הרפואי אותו מציג הניזוק כולל את נזקי הגוף שנגרמו לו כתוצאה מתאונת הדרכים ולפיו קובע בית המשפט אם יש מקום למנות מומחה. להמשיך לקרוא