היועמ"ש: העובדה שהמבוטח לא נקט באמצעי מיגון אינה מאיינת את הפוליסה

במסגרת פסק דין שניתן לאחרונה על ידי בית המשפט העליון, הוגשה עמדת היועץ המשפטי לממשלה, לעניין פרשנות סעיף 21 לחוק חוזה הביטוח, תשמ"א – 1981 (להלן: "החוק"), העוסק בחבות מבטח לפצות מבוטח בתגמולי ביטוח בעת התממשות אירוע ביטוחי, מקום בו המבוטח לא נקט באמצעים להקלת הסיכון של המבטח, כפי שאלו נקבעו בפוליסה. להמשיך לקרוא

האם למבוטח זכות לעיין בחוות דעת רפואית שהוכנה בעניינו מטעם חברת ביטוח?

לפי הפסיקה מוקנה חיסיון נרחב ומקיף לכל מסמך שהוכן לקראתו של הליך משפטי בידי כל אדם אף אם אינו עורך דין. נשאלת השאלה האם חברת ביטוח יכולה לסרב להמציא לידי מבוטח חוות דעת רפואית שהוכנה בעניינו, בטענה כי מדובר במסמך חסוי שהוכן לקראתו של הליך משפטי? להמשיך לקרוא