מניין תקופת ההתיישנות מתחיל במועד האירוע הביטוחי או התגבשות הנזק?

רבים רוכשים ביטוחים שונים, הן להבטחת רכושם והן להבטחת רווחתם, עד כמה שניתן במקרה של תאונה או מחלה. מעטים המבוטחים שיודעים, אך בניגוד לסברה השכיחה, תקופת ההתיישנות בתביעות ביטוח אינה שבע שנים, אלא שלוש. אך, לא פחות חשוב מכך, נשאלת השאלה ממתי מתחיל מרוץ ההתיישנות, האם ממועד קרות האירוע, או ממועד קביעת שיעור הנכות של המבוטח? להמשיך לקרוא

שיפוי או פיצוי, זאת השאלה

חוק השתלת איברים שנכנס לתוקפו במאי 2008 אוסר השתלת איברים בתמורה על מנת למנוע סחר באיברים. הוא מתיר השתלת איברים בחו"ל בתנאי שנעשו בהתאם לחוק המקומי ובהתאם לחוק ההשתלות, ואף מתיר מימון של מבטחים להשתלות בחו"ל שנעשו כחוק. מי שעובר על חוק זה, למעט התורם, הנתרם וקרוב מדרגה ראשונה מסתכן בקנס ובמאסר. להמשיך לקרוא

הוצאות שנשא מבוטח לצורך מימוש התגמולים, ניתנות לתביעה עד 7 שנים

חברת ביטוח חויבה לשלם למבוטח הוצאות שהוציא עת פעל לקבלת תגמולים ממנה גם לאחר שחלפה תקופת ההתיישנות ממקרה הביטוח

 

כאשר אנו רוכשים פוליסת ביטוח כלשהי אנו סמוכים ובטוחים כי אם חלילה נזדקק לביטוח, חברת הביטוח תשלם לנו את התגמולים במהירות וללא התנגדות. עם זאת פעמים רבות נדמה כי מטרת חברות הביטוח שונה, והתחושה היא כי אלה עושות כל שניתן על מנת לשלם לנו כמה שפחות, באמצעות העלאת נימוקים שונים. אמנם רבות הן הפעמים שבסוף הליך מייגע חברת הביטוח משלמת למבוטח את מלוא התגמולים, אך בינתיים עד לקבלתם נאלץ המבוטח לשאת בעלויות שונות, כגון ייעוץ משפטי וכו'.  להמשיך לקרוא