חוסר תום לב מצד מנורה מבטחים

פסק דין שניתן לאחרונה, אשר עסק בנזקי רכוש שנגרמו לרכב כתוצאה מחדירת מי גשמים, ממחיש בצורה יוצאת דופן את הקושי בו אנו כמבוטחים עשויים להיתקל בקרות מקרה ביטוח. המחלוקת בין המבוטח לחברת הביטוח הייתה ביחס לפרשנות הגדרת המונח "תאונה" בפוליסה, ובאופן מדויק בשאלה האם הנזק שנגרם לרכב הינו נזק תאונתי, העונה על הגדרת מקרה הביטוח, או שמא מדובר בנזק תוצאתי, שנובע מהזנחת הרכב על ידי המבוטח, ואינו מכוסה. להמשיך לקרוא

הוצאות שנשא מבוטח לצורך מימוש התגמולים, ניתנות לתביעה עד 7 שנים

חברת ביטוח חויבה לשלם למבוטח הוצאות שהוציא עת פעל לקבלת תגמולים ממנה גם לאחר שחלפה תקופת ההתיישנות ממקרה הביטוח

 

כאשר אנו רוכשים פוליסת ביטוח כלשהי אנו סמוכים ובטוחים כי אם חלילה נזדקק לביטוח, חברת הביטוח תשלם לנו את התגמולים במהירות וללא התנגדות. עם זאת פעמים רבות נדמה כי מטרת חברות הביטוח שונה, והתחושה היא כי אלה עושות כל שניתן על מנת לשלם לנו כמה שפחות, באמצעות העלאת נימוקים שונים. אמנם רבות הן הפעמים שבסוף הליך מייגע חברת הביטוח משלמת למבוטח את מלוא התגמולים, אך בינתיים עד לקבלתם נאלץ המבוטח לשאת בעלויות שונות, כגון ייעוץ משפטי וכו'.  להמשיך לקרוא

תפצה מבוטח גם על טיפולים רפואיים שהוחרגו

חברת ביטוח תפצה מבוטח גם על טיפולים רפואיים שהוחרגו בפוליסה ואירעו לאחר סיומה

 

רובנו ואף הזהירים בינינו, עשויים להיחשף לתאונות אישיות בביתנו או מחוצה לו. לכן אנו נוהגים לרכוש מיוזמתנו ביטוח תאונות אישיות. ביטוח תאונות אישיות מוצא באופן גורף לכל הלומדים במערכת החינוך הרשמית, הכוללת גני ילדים ובתי ספר. בהיותנו מבוטחים אנו סמוכים ובטוחים כי במקרה של תאונה כלשהי נוכל לקבל פיצוי מאת חברת הביטוח, וזאת אף אם לא קיים גורם כלשהו אשר אחראי לתאונה שאירעה. פעמים רבות הסכם הביטוח מחריג מקרים כלשהם, וביניהם תאונות שנובעות מטיפול רפואי או מרשלנות רפואית שאירעה במהלך טיפול רפואי. להמשיך לקרוא

זכויות חולי דמנציה לקצבת סיעוד בביטוח לאומי

דמנציה או בשפה העברית "שיטיון" היא מחלה הבאה לידי ביטוי בפגיעה בתפקוד הקוגניטיבי של האדם. מחלה זו גורמת לפגיעה בפעולות היומיומיות והפשוטות שלנו, כגון זיכרון, יכולות למידה, לבישה, אכילה, שליטה בהפרשות, רחצה, ניידות עצמית בבית ועוד פעולות פשוטות שהחולה מתקשה בהם ככל שהמחלה מחמירה. אין לדעת מתי תופיע מחלת הדמנציה ולמרות שניתן לחלות בדמנציה בכל שלב של חיינו, לרוב מחלה זו מופיעה אצל אנשים מבוגרים. במקרים בהם מחלת הדמנציה מופיעה לאחר גיל הפרישה עשויים החולים במחלה זו להיות זכאים לקצבת סיעוד בביטוח הלאומי, כמו גם בפני רשויות אחרות. להמשיך לקרוא

היועמ"ש: העובדה שהמבוטח לא נקט באמצעי מיגון אינה מאיינת את הפוליסה

במסגרת פסק דין שניתן לאחרונה על ידי בית המשפט העליון, הוגשה עמדת היועץ המשפטי לממשלה, לעניין פרשנות סעיף 21 לחוק חוזה הביטוח, תשמ"א – 1981 (להלן: "החוק"), העוסק בחבות מבטח לפצות מבוטח בתגמולי ביטוח בעת התממשות אירוע ביטוחי, מקום בו המבוטח לא נקט באמצעים להקלת הסיכון של המבטח, כפי שאלו נקבעו בפוליסה. להמשיך לקרוא

האם למבוטח זכות לעיין בחוות דעת רפואית שהוכנה בעניינו מטעם חברת ביטוח?

לפי הפסיקה מוקנה חיסיון נרחב ומקיף לכל מסמך שהוכן לקראתו של הליך משפטי בידי כל אדם אף אם אינו עורך דין. נשאלת השאלה האם חברת ביטוח יכולה לסרב להמציא לידי מבוטח חוות דעת רפואית שהוכנה בעניינו, בטענה כי מדובר במסמך חסוי שהוכן לקראתו של הליך משפטי? להמשיך לקרוא