שיפוי או פיצוי, זאת השאלה

חוק השתלת איברים שנכנס לתוקפו במאי 2008 אוסר השתלת איברים בתמורה על מנת למנוע סחר באיברים. הוא מתיר השתלת איברים בחו"ל בתנאי שנעשו בהתאם לחוק המקומי ובהתאם לחוק ההשתלות, ואף מתיר מימון של מבטחים להשתלות בחו"ל שנעשו כחוק. מי שעובר על חוק זה, למעט התורם, הנתרם וקרוב מדרגה ראשונה מסתכן בקנס ובמאסר. להמשיך לקרוא