חברת הביטוח חויבה למסור לעיון דו"ח חוקר שריפות

כאשר אדם רוכש פוליסת ביטוח, ומקרה הביטוח מתממש הוא תובע את חברת הביטוח לשלם לו תגמולים בהתאם לפוליסה שברשותו, וכאשר התביעה מוצדקת חברת הביטוח משלמת לו את התגמולים המגיעים לו. לאחר שחברת הביטוח משלמת למבוטח את התגמולים, היא רשאית להיכנס לנעליו ולתבוע מהמזיק שגרם למבוטח את הנזק, השבה של התגמולים. תביעת החזר כזו נקראת שיבוב. נשאלת השאלה האם במסגרת תביעת שיבוב חייבת חברת הביטוח להציג לצד השני את מלוא המסמכים שערכה לקראת תביעה זו אף לפני הגשת תצהירי עדות ראשית? להמשיך לקרוא

איבד את כושרו לעבוד, אך נדחה לאור דו"ח חקירה

רופא השיניים קיבל התקף לב ולא יכול היה להמשיך לעבוד במקצועו – למרות שצולם במצלמה נסתרת במרפאה – בית המשפט קובע כי ישולם לו פיצוי בגין אובדן כושר עבודה. להמשיך לקרוא