ועדה רפואית אובדן כושר עבודה

ביטוח אובדן כושר עבודה הינו הנפוץ ביותר, כיוון שמבוטחים רבים מבינים, כי ישנה חשיבות מהותית לקבלת קצבת הכנסה, במצב בו הם אינם מסוגלים לכלכל את עצמם ומשפחתם. יחד עם זאת, חברות הביטוח אינן ששות, בלשון המעטה, להעניק למבוטח את גמול הפוליסה, גם כאשר המקרה הביטוחי עומד בכל הקריטריונים המתאימים. להמשיך לקרוא