תביעות סיעוד ואי שליטה על סוגרים

מצב סיעודי מוגדר בחברות הביטוח כירידה ביכולת התפקודית של האדם עד הגיעו למצב של תלות והזדקקות לעזרה בביצוע פעולות יומיומיות פשוטות. הביטוח הסיעודי הוא למעשה התחייבות של הגוף המבטח לפצות את האדם או את משפחתו במקרה שמתקיימים תנאי הסף להכרת המבוטח כנזקק לסיוע סיעודי. להמשיך לקרוא