חוסר תום לב מצד מנורה מבטחים

פסק דין שניתן לאחרונה, אשר עסק בנזקי רכוש שנגרמו לרכב כתוצאה מחדירת מי גשמים, ממחיש בצורה יוצאת דופן את הקושי בו אנו כמבוטחים עשויים להיתקל בקרות מקרה ביטוח. המחלוקת בין המבוטח לחברת הביטוח הייתה ביחס לפרשנות הגדרת המונח "תאונה" בפוליסה, ובאופן מדויק בשאלה האם הנזק שנגרם לרכב הינו נזק תאונתי, העונה על הגדרת מקרה הביטוח, או שמא מדובר בנזק תוצאתי, שנובע מהזנחת הרכב על ידי המבוטח, ואינו מכוסה. להמשיך לקרוא

האם למבוטח זכות לעיין בחוות דעת רפואית שהוכנה בעניינו מטעם חברת ביטוח?

לפי הפסיקה מוקנה חיסיון נרחב ומקיף לכל מסמך שהוכן לקראתו של הליך משפטי בידי כל אדם אף אם אינו עורך דין. נשאלת השאלה האם חברת ביטוח יכולה לסרב להמציא לידי מבוטח חוות דעת רפואית שהוכנה בעניינו, בטענה כי מדובר במסמך חסוי שהוכן לקראתו של הליך משפטי? להמשיך לקרוא

נגנב חלק מתוך הרכב אך חברת הביטוח מסרבת לשלם

חלק מתוך מערכת ההנעה של המשאית נגנב וחברת הביטוח סירבה לפצות על הנזק בטענה כי לא מדובר בגניבת רכב ואין על גניבה של חלק מתוך הפוליסה כיסוי. העניין הגיע לבית משפט השלום ושם נקבע כי במקרה שלא נאמר אחרת בפוליסה, הרי באם נגנב חלק מהותי ואינטגרלי מתוך הרכב שבלעדיו לא ניתן להפעיל את הרכב, הרי זה נכנס תחת ההגדרה של גניבת רכב, שכן הציפייה של כל מבוטח כי במידה ונגנב חלק שבלעדיו אין לרכב יכולת לעבוד, הרי יקבל פיצוי מחברת הביטוח. ולכן פוסק בית המשפט כי על חברת הביטוח לשלם על הנזק שאירע בעקבות הגניבה בגובה של למעלה מ-38,000 ₪. להמשיך לקרוא

חברת הביטוח לא בדקה את התקנות ושללה מעו"ד את ביטוחו

התובע עבד במקצועו כעורך דין. כחלק מתפקידו ייצג בין שאר לקוחותיו לקוח בענייני מס הכנסה. באחד מן התיקים לא הגיש בזמן את הסיכומים והתיק נפסק נגד לקוחו. לאור המצב שנוצר מיהר התובע להגיש בקשה לבטל את פסק הדין שנקבע אך בית המשפט דחה את בקשתו. לאחר הדחיה, הגיש עו"ד בקשת ערעור באיחור לבית המשפט ונדחה גם כן. להמשיך לקרוא

המשאית נגנבה – חברת ההובלות נותרה ללא כיסוי ביטוחי

בפוליסה המעניקה כיסויים ספציפיים, על המבוטח להוכיח את מקור הנזק או את סיבתו. אך כאשר מדובר בגניבת כלי רכב, מכיוון שאין אפשרות להוכיח את מקור הנזק בצורה חד משמעית, אזי מספיק להוכיח כי קיים סיכון למקרה גניבה שכזה. ביטוחים מסוג זה (פריצה, גניבה וכו') הם ביטוחים של סיכונים הנגרמים ממעשים מכוונים המבוצעים ע"י בני אדם. להמשיך לקרוא

סוגי התביעות המוגשות כנגד חברות ביטוח

חברת ביטוח מתפקדת כחברה כלכלית, אשר מניעה העיקרי הינו אופטימיזציה של הרווחים האפשריים מן הלקוחות. על כן, שכיחים הם המקרים בהם חברת הביטוח מסרבת להעניק את סכום הפיצוי המגיע למבוטח על פי פוליסת הביטוח שסוכמה בין שני הצדדים. להמשיך לקרוא