החליק על מדרגות ביתו ונפצע – תאונת עבודה ?

אדם מחליק על מדרגות ביתו ונפצע, בית הדין האזורי לעבודה קובע שמדובר בעובד שזכאי לקבלת פיצוי מהביטוח הלאומי.

החוק קובע תנאים לפיהם יכול אדם לקבל פיצוי מאת הביטוח הלאומי במקרה של תאונת עבודה, כאשר אחד מהם הוא בכך שאותו אדם שנפגע ייגש לקבלת טיפול רפואי תוך 72 שעות מקרות האירוע בו נפגע ויהיה על כך תיעוד כלשהו על ידי הגורם המטפל בו. לכן במקרים רבים יכולות תביעות בגין פגיעה גופנית שלא להתקבל רק משום שסיבה זו בלבד. להמשיך לקרוא