חויבה בהוצאות עונשיות

לא הודיעה על דחיית התביעה, ולכן לא תוכל להעלות טענה כלשהי !

בפסק דין שניתן לאחרונה על ידי בית משפט השלום בתל אביב, נפסק כי חברת ביטוח שלא הודיעה למבוטח על דחיית תביעתו לתשלום תגמולי הביטוח, ושלא הייתה בפניה הכרעה רפואית בעת שהחליטה על הפסקת התשלום, לא תהא רשאית להעלות טענה כלשהי נגד תביעת המבוטח. להמשיך לקרוא