הוצאות שנשא מבוטח לצורך מימוש התגמולים, ניתנות לתביעה עד 7 שנים

חברת ביטוח חויבה לשלם למבוטח הוצאות שהוציא עת פעל לקבלת תגמולים ממנה גם לאחר שחלפה תקופת ההתיישנות ממקרה הביטוח

 

כאשר אנו רוכשים פוליסת ביטוח כלשהי אנו סמוכים ובטוחים כי אם חלילה נזדקק לביטוח, חברת הביטוח תשלם לנו את התגמולים במהירות וללא התנגדות. עם זאת פעמים רבות נדמה כי מטרת חברות הביטוח שונה, והתחושה היא כי אלה עושות כל שניתן על מנת לשלם לנו כמה שפחות, באמצעות העלאת נימוקים שונים. אמנם רבות הן הפעמים שבסוף הליך מייגע חברת הביטוח משלמת למבוטח את מלוא התגמולים, אך בינתיים עד לקבלתם נאלץ המבוטח לשאת בעלויות שונות, כגון ייעוץ משפטי וכו'.  להמשיך לקרוא