חברת הביטוח לא בדקה את התקנות ושללה מעו"ד את ביטוחו

התובע עבד במקצועו כעורך דין. כחלק מתפקידו ייצג בין שאר לקוחותיו לקוח בענייני מס הכנסה. באחד מן התיקים לא הגיש בזמן את הסיכומים והתיק נפסק נגד לקוחו. לאור המצב שנוצר מיהר התובע להגיש בקשה לבטל את פסק הדין שנקבע אך בית המשפט דחה את בקשתו. לאחר הדחיה, הגיש עו"ד בקשת ערעור באיחור לבית המשפט ונדחה גם כן. להמשיך לקרוא