מי ישלם את שכר הטרחה למומחה רפואי?

במקרים של תאונות דרכים נהוג שבית המשפט ממנה מומחים על מנת שיקבעו את רמת הנכות של הניזוק ולפי קביעה זו יוכל בית המשפט לפסוק פיצויים במידת הצורך. החומר הרפואי אותו מציג הניזוק כולל את נזקי הגוף שנגרמו לו כתוצאה מתאונת הדרכים ולפיו קובע בית המשפט אם יש מקום למנות מומחה. להמשיך לקרוא