חוסר תום לב מצד מנורה מבטחים

פסק דין שניתן לאחרונה, אשר עסק בנזקי רכוש שנגרמו לרכב כתוצאה מחדירת מי גשמים, ממחיש בצורה יוצאת דופן את הקושי בו אנו כמבוטחים עשויים להיתקל בקרות מקרה ביטוח. המחלוקת בין המבוטח לחברת הביטוח הייתה ביחס לפרשנות הגדרת המונח "תאונה" בפוליסה, ובאופן מדויק בשאלה האם הנזק שנגרם לרכב הינו נזק תאונתי, העונה על הגדרת מקרה הביטוח, או שמא מדובר בנזק תוצאתי, שנובע מהזנחת הרכב על ידי המבוטח, ואינו מכוסה. להמשיך לקרוא

המשאית נגנבה – חברת ההובלות נותרה ללא כיסוי ביטוחי

בפוליסה המעניקה כיסויים ספציפיים, על המבוטח להוכיח את מקור הנזק או את סיבתו. אך כאשר מדובר בגניבת כלי רכב, מכיוון שאין אפשרות להוכיח את מקור הנזק בצורה חד משמעית, אזי מספיק להוכיח כי קיים סיכון למקרה גניבה שכזה. ביטוחים מסוג זה (פריצה, גניבה וכו') הם ביטוחים של סיכונים הנגרמים ממעשים מכוונים המבוצעים ע"י בני אדם. להמשיך לקרוא

אין לך רישיון מתאים

תביעות ביטוח – חיוב חברת הביטוח לשלם על נזק שנגרם כתוצאה מתאונה

מנחם (שם בדוי), בעל רישיון רכב מסוג M1, המתאים לנסיעה באוטובוס פרטי מתחת לארבעה טון, בוטח אצל אחת מחברות הביטוח בביטוח המתאים לנסיעה ברכב מסחרי עד ארבעה טון. בינואר לפני שנתיים, נפגע רכבו של מנחם בתאונת דרכים, ועל פי הערכות של שמאי מטעמה של חברת הביטוח, נגרם לו נזק בשווי של 13,830 ₪. להמשיך לקרוא