פיצוי עבור נזקי פריצה למרות שלא נכרת חוזה ביטוח

 בימ"ש השלום בחיפה קבע כי חברת ביטוח וסוכנה יפצו תובעות עבור חלק מנזקיהן שנגרמו בפריצה, למרות שלא נכרת חוזה ביטוח בין הצדדים, עקב התרשלותם בהתנהלותם מול התובעות במו"מ לקראת כריתת חוזה הביטוח. להמשיך לקרוא

תאונה עצמית מזכה בתגמולים מכוח ביטוח תאונות אישיות לספורטאים

פעמים רבות רוכשים מבוטחים פוליסה שהינה פוליסה "סטנדרטית", ללא יכולת לדון באופן אישי עם חברת הביטוח בתנאי הפוליסה, כמו שנהוג למשל בעת רכישת ביטוחים קולקטיביים ע"י גופים גדולים עבור החברים בהם (למשל, מקומות עבודה, קופ"ח ועוד). עם קרות אירוע מסוים לעיתים חברת הביטוח והמבוטח חלוקים ביניהם בשאלה האם האירוע מכוסה בפוליסה ומקנה זכאות לתגמולים.  להמשיך לקרוא

חברת הביטוח חויבה למסור לעיון דו"ח חוקר שריפות

כאשר אדם רוכש פוליסת ביטוח, ומקרה הביטוח מתממש הוא תובע את חברת הביטוח לשלם לו תגמולים בהתאם לפוליסה שברשותו, וכאשר התביעה מוצדקת חברת הביטוח משלמת לו את התגמולים המגיעים לו. לאחר שחברת הביטוח משלמת למבוטח את התגמולים, היא רשאית להיכנס לנעליו ולתבוע מהמזיק שגרם למבוטח את הנזק, השבה של התגמולים. תביעת החזר כזו נקראת שיבוב. נשאלת השאלה האם במסגרת תביעת שיבוב חייבת חברת הביטוח להציג לצד השני את מלוא המסמכים שערכה לקראת תביעה זו אף לפני הגשת תצהירי עדות ראשית? להמשיך לקרוא

היועמ"ש: העובדה שהמבוטח לא נקט באמצעי מיגון אינה מאיינת את הפוליסה

במסגרת פסק דין שניתן לאחרונה על ידי בית המשפט העליון, הוגשה עמדת היועץ המשפטי לממשלה, לעניין פרשנות סעיף 21 לחוק חוזה הביטוח, תשמ"א – 1981 (להלן: "החוק"), העוסק בחבות מבטח לפצות מבוטח בתגמולי ביטוח בעת התממשות אירוע ביטוחי, מקום בו המבוטח לא נקט באמצעים להקלת הסיכון של המבטח, כפי שאלו נקבעו בפוליסה. להמשיך לקרוא

האם למבוטח זכות לעיין בחוות דעת רפואית שהוכנה בעניינו מטעם חברת ביטוח?

לפי הפסיקה מוקנה חיסיון נרחב ומקיף לכל מסמך שהוכן לקראתו של הליך משפטי בידי כל אדם אף אם אינו עורך דין. נשאלת השאלה האם חברת ביטוח יכולה לסרב להמציא לידי מבוטח חוות דעת רפואית שהוכנה בעניינו, בטענה כי מדובר במסמך חסוי שהוכן לקראתו של הליך משפטי? להמשיך לקרוא

נגנב חלק מתוך הרכב אך חברת הביטוח מסרבת לשלם

חלק מתוך מערכת ההנעה של המשאית נגנב וחברת הביטוח סירבה לפצות על הנזק בטענה כי לא מדובר בגניבת רכב ואין על גניבה של חלק מתוך הפוליסה כיסוי. העניין הגיע לבית משפט השלום ושם נקבע כי במקרה שלא נאמר אחרת בפוליסה, הרי באם נגנב חלק מהותי ואינטגרלי מתוך הרכב שבלעדיו לא ניתן להפעיל את הרכב, הרי זה נכנס תחת ההגדרה של גניבת רכב, שכן הציפייה של כל מבוטח כי במידה ונגנב חלק שבלעדיו אין לרכב יכולת לעבוד, הרי יקבל פיצוי מחברת הביטוח. ולכן פוסק בית המשפט כי על חברת הביטוח לשלם על הנזק שאירע בעקבות הגניבה בגובה של למעלה מ-38,000 ₪. להמשיך לקרוא