מניין תקופת ההתיישנות מתחיל במועד האירוע הביטוחי או התגבשות הנזק?

רבים רוכשים ביטוחים שונים, הן להבטחת רכושם והן להבטחת רווחתם, עד כמה שניתן במקרה של תאונה או מחלה. מעטים המבוטחים שיודעים, אך בניגוד לסברה השכיחה, תקופת ההתיישנות בתביעות ביטוח אינה שבע שנים, אלא שלוש. אך, לא פחות חשוב מכך, נשאלת השאלה ממתי מתחיל מרוץ ההתיישנות, האם ממועד קרות האירוע, או ממועד קביעת שיעור הנכות של המבוטח? להמשיך לקרוא

חברת הביטוח חויבה למסור לעיון דו"ח חוקר שריפות

כאשר אדם רוכש פוליסת ביטוח, ומקרה הביטוח מתממש הוא תובע את חברת הביטוח לשלם לו תגמולים בהתאם לפוליסה שברשותו, וכאשר התביעה מוצדקת חברת הביטוח משלמת לו את התגמולים המגיעים לו. לאחר שחברת הביטוח משלמת למבוטח את התגמולים, היא רשאית להיכנס לנעליו ולתבוע מהמזיק שגרם למבוטח את הנזק, השבה של התגמולים. תביעת החזר כזו נקראת שיבוב. נשאלת השאלה האם במסגרת תביעת שיבוב חייבת חברת הביטוח להציג לצד השני את מלוא המסמכים שערכה לקראת תביעה זו אף לפני הגשת תצהירי עדות ראשית? להמשיך לקרוא

תפצה מבוטח גם על טיפולים רפואיים שהוחרגו

חברת ביטוח תפצה מבוטח גם על טיפולים רפואיים שהוחרגו בפוליסה ואירעו לאחר סיומה

 

רובנו ואף הזהירים בינינו, עשויים להיחשף לתאונות אישיות בביתנו או מחוצה לו. לכן אנו נוהגים לרכוש מיוזמתנו ביטוח תאונות אישיות. ביטוח תאונות אישיות מוצא באופן גורף לכל הלומדים במערכת החינוך הרשמית, הכוללת גני ילדים ובתי ספר. בהיותנו מבוטחים אנו סמוכים ובטוחים כי במקרה של תאונה כלשהי נוכל לקבל פיצוי מאת חברת הביטוח, וזאת אף אם לא קיים גורם כלשהו אשר אחראי לתאונה שאירעה. פעמים רבות הסכם הביטוח מחריג מקרים כלשהם, וביניהם תאונות שנובעות מטיפול רפואי או מרשלנות רפואית שאירעה במהלך טיפול רפואי. להמשיך לקרוא

תאונת דרכים התבררה כתאונת עבודה – הולך רגל נפצע

הולך רגל נפגע ממלגזה בתאונת דרכים כשהיה בדרכו לעבודה, רגלו נפצעה והיה עליו לעבור שני ניתוחים לשם איחוי השבר שנוצר כתוצאה מהתאונה. הוגשה תביעה לבית משפט השלום, בעקבות אי הסכמה בין הצדדים לעניין גובה הפיצוי על הנזק. בית משפט השלום בחן את הנזק שנגרם להולך הרגל ולאחר בדיקה קבע כי מדובר גם בתאונת עבודה ועל הנתבעים לשלם פיצוי על הפגיעה הגופנית שאירעה בסך של 65,000 ₪ וזאת בהתאם לראשי הנזק של הפסד שכר בעבר, עזרת צד ג' וכאב וסבל כאשר בשל העובדה כי זו תאונת עבודה, נוכה מתוך הפיצוי הסכום שקיבל התובע מאת הביטוח הלאומי. להמשיך לקרוא

נפגע בתאונת אופנוע ותבע את חברת הביטוח

נהג מונית אשר היה רוכב לעתים על גבי אופנוע, עבר שתי תאונות דרכים שבהן נפצע ועל כן, דרש פיצוי מאת חברת הביטוח בגין הנזק שנגרם לו. לא הייתה מחלוקת בינו לבין חברת הביטוח לעניין החבות אלא לגבי שיעור הנכות וגובה הפיצוי המגיע לו ולכן הוגשה תביעה לבית משפט השלום. בהתאם לחוות דעת המומחים שהובאו בפני בית המשפט נקבע כי שיעור הנכות הרפואית עומד על 15% ואילו שיעור הנכות התפקודית על 10% אך עם זאת הפיצוי הכספי המגיע לתובע צריך להיות בגובה של כ- 380 ₪, זאת לאור הנזק בעבר ובעתיד שנגרם לו בעקבות התאונות ואי יכולת התפקוד שלו בהתאם לכך. להמשיך לקרוא

טכנאי מזגנים תבע את חברת הביטוח עקב תאונת עבודה

טכנאי המזגנים עבר תאונת דרכים קשה, כאשר קדמה לה תאונת עבודה עם נזק גופני חמור ובעקבות שתי תאונות אלה החמירה מחלת דלקת מפרקים קשה, אשר הייתה במצב רדום בגוף. חברת הביטוח לא הסכימה בדבר גובה הפיצוי הכספי המגיע לטכנאי וזה הגיש תביעה לבית משפט השלום. במסגרת הדיון קבע בית המשפט כי התאונה אמנם לא גרמה למחלה אך בהחלט היוותה זרז להרעה במצב הבריאותי שהוביל לאי תפקוד מלא כמעט ולכן פסק בית המשפט כי על חברת הביטוח לשלם לטכנאי פיצוי כספי בגין הנזק שנגרם לו

להמשיך לקרוא