חברת הביטוח לא בדקה את התקנות ושללה מעו"ד את ביטוחו

התובע עבד במקצועו כעורך דין. כחלק מתפקידו ייצג בין שאר לקוחותיו לקוח בענייני מס הכנסה. באחד מן התיקים לא הגיש בזמן את הסיכומים והתיק נפסק נגד לקוחו. לאור המצב שנוצר מיהר התובע להגיש בקשה לבטל את פסק הדין שנקבע אך בית המשפט דחה את בקשתו. לאחר הדחיה, הגיש עו"ד בקשת ערעור באיחור לבית המשפט ונדחה גם כן.

לאור המצב נגרם הפסד ללקוח. כאשר הגיע הלקוח למשרדו של עורך הדין בירר עמו האם בידיו ביטוח אחריות מקצועית. עורך הדין הניח כי בעקבות ההפסד בתיק וההגשה באיחור יתכן ויתבע על ידי הלקוח מיהר ושלח בפקס לחברה המבטחת את פרטי המקרה והסביר כי יתכן ותוגש נגדו תובענה בהמשך.

מהי אחריותו של התובע כמבוטח כלפי חברת הביטוח כאשר ישנו חשש כי תוגש נגדו תובענה?

לטענת חברת הביטוח על פי הפוליסה חובת המבוטח למסור בכתב את פרטי האירוע בסמוך להתרחשותו לחברה המבטחת אם קיים חשש שהופרה החובה המקצועית. לדברי חברת הביטוח, אם ידע התובע כאשר איחר להגיש את הסיכומים שהפר חובה מקצועית היה עליו להצהיר על כך מבעוד מועד ולא לחכות לפניית הלקוח. כאשר חיכה גרם נזק בלתי הפיך שניתן היה למנוע על ידי הנחיה של עורך הדין להגיש את ביטול פסק הדין במקביל לערעור ולא להסתכן באיחור ודחיה.

התנערה מפוליסת אחריות מקצועית לעורכי דין

בהגעת התובענה לבית המשפט, על מי נופלת האחריות לפצות את הלקוח על הפרת החובה המקצועית?

בבית המשפט הוצעה פשרה כאשר חברת הביטוח והעו"ד יחלקו ביניהם את הפיצוי שמגיע ללקוח המאוכזב. למרות שקיבל עורך הדין את הצעת בית המשפט הרגיש שנגרם לו עוול כי לטענתו מילא אחר דרישות הפוליסה והמקרה חוסה תחת הביטוח.

תביעת הלקוח נדחתה. לפנים משורת הדין הלקוח פוצה בסכום שהתחלק בין העו"ד לחברת הביטוח.

למרות החלטת בית המשפט עורך הדין הרגיש כי רומה על ידי חברת הביטוח וכי המקרה חוסה תחת מקרה הביטוח. פעלתי לפי תנאי הביטוח שלי, הודעתי לחברת הביטוח שלי ישר אחרי שהלקוח שאל אותי האם אני מבוטח, אמר העו"ד. ואכן, המקרה נודע לחברת הביטוח כשנתיים לפני שהתקבל המכתב של הלקוח המאוכזב במשרדו של העו"ד וכחמש שנים לפני הגשת התביעה. בית המשפט קבע כי עורך הדין פעל כדין כאשר הגיש את הבקשות בנפרד, ואף חל עליו איסור להגיש את הבקשות במקביל.

נראה שחברת הביטוח שללה את זכותו של המבוטח ללא בדיקה מעמיקה בתקנות הקיימות וישר שללה ממנו את זכויותיו.

בית המשפט קיבל את טענות עו"ד וקבעה שחברת הביטוח התרשלה כאשר סירבה לשלם על מקרה הביטוח. עם זאת, בגלל שהוגשה הודעת הערעור באיחור קבע בית המשפט חלק מההוצאות גם על העו"ד.

חברת הביטוח תהיה חייבת לפצות את העו"ד בגין נזקיו, הוצאתיו, ייצוג משפטי והוצאות ללקוח.

במקצוע עריכת הדין ישנה חובת אחריות מקצועית כלפי הלקוח. כאשר אחריות זו מופרת נפתחת האפשרות בפני הלקוח להגיש תביעה על רשלנות מקצועית. במצב שישנה סבירות שתוגש תביעה מסוג זה יש למלא אחר התנאים ולהודיע בהקדם האפשרי לחברת הביטוח על האפשרות שתוגש תביעה על מנת להיות מבטוחים כדין.

הצטרפו אלי: עו"ד רפאל אלמוג

ת"א 24564-11-09 אוחיון נ' איילון חברה לביטוח בע"מ

[ois skin="skin2"]

כתיבת תגובה

סגירת תפריט