נגנב חלק מתוך הרכב אך חברת הביטוח מסרבת לשלם

חלק מתוך מערכת ההנעה של המשאית נגנב וחברת הביטוח סירבה לפצות על הנזק בטענה כי לא מדובר בגניבת רכב ואין על גניבה של חלק מתוך הפוליסה כיסוי. העניין הגיע לבית משפט השלום ושם נקבע כי במקרה שלא נאמר אחרת בפוליסה, הרי באם נגנב חלק מהותי ואינטגרלי מתוך הרכב שבלעדיו לא ניתן להפעיל את הרכב, הרי זה נכנס תחת ההגדרה של גניבת רכב, שכן הציפייה של כל מבוטח כי במידה ונגנב חלק שבלעדיו אין לרכב יכולת לעבוד, הרי יקבל פיצוי מחברת הביטוח. ולכן פוסק בית המשפט כי על חברת הביטוח לשלם על הנזק שאירע בעקבות הגניבה בגובה של למעלה מ-38,000 ₪.

בית המשפט קובע כי גם גניבת חלק מהותי מהרכב נכנס בגדר "גניבת רכב" בפוליסת הביטוח

פוליסות הביטוח שאנו עושים לרכב ומשלמים עליהם מידי חודש, אמורות לתת כיסוי בת התרחשות נזק לרכב או גניבתו, כאשר סעיפי הפוליסה רבים ומפורטים ולא תמיד ניתנת הדעת על כל הגדרה וסעיף בעת החתימה על הפוליסה, אך עם זאת, בית המשפט נוטה לתת פרשנות רחבה להגדרות הפוליסה עת מגיע העניין לדיון לפניו וזאת במיוחד באם חברת הביטוח יכלה להתייחס לעניין מסוים בצורה מפורטת ובחרה שלא לעשות כן שכן היא זו אשר ניסחה את סעיפי הפוליסה.

                  > > > > > > ליצירת קשר עם עורכי הדין המומחים בתחום < < < < < < <

חלק מתוך המנוע של המשאית נגנב והיא הושבתה מפעילות – חברת הביטוח טענה כי המצב הזה אינו נכנס תחת ההגדרה של "גניבת רכב"

האם יש כיסוי גם לגניבת חלקים מתוך רכב?

חברת ארביב (שם בדוי) ביטחה את אחת המשאיות אצל חברת הביטוח, כאשר הכיסוי של הפוליסה כלל גם מקרה של גניבת המשאית, במקרה המדובר נגנב מתוך המשאית חלק הקשור למערכת ההנעה של המשאית ומהווה חלק בלתי נפרד מהמשאית עצמה ונקרא "מחלק כוח" , כאשר אין אפשרות לעשות שימוש כלשהו במשאית ללא החלק הזה.

חברת הביטוח לא הסכימה לפצות את החברה בגין גניבת המשאית בטענה כי הפוליסה אינה כוללת כיסוי על גניבה של חלקים מתוך הרכב אלא רק גניבה של כל הרכב ולכן למרות שמדובר בחלק שהכרחי לתנועת המשאית הרי אין זה נכלל בפוליסה.

הוגשה תביעה לבית משפט השלום כנגד חברת הביטוח שכן, לטענת החברה התובעת, הרי אמנם לא רשום בפוליסה כי גניבת רכב כוללת גם גניבת חלקי רכב אך מצד שני יש ציון של חלקים שאינם מכוסים בביטוח ולכן עצם העובדה שאותו חלק שנגנב לא צוין והוא מהווה חלק בלתי נפרד מהרכב עצמו מצביעה על כי יש בפוליסה מקום לכלול מקרה כזה.

גניבת חלקים מתוך הרכב
האם בית המשפט יקבל את טענת החברה התובעת? האם גניבתו של חלק מתוך המשאית כמוהו כגניבת המשאית עצמה?

שני הצדדים הביאו בפני בית המשפט עדויות מטעמם ואת אותה חוות דעת של שמאות וסקרים. קובע בית המשפט כי החברה התובעת הצליחה להוכיח כי החלק שנגנב מתוך המשאית, הכרחי להפעלתה, ובלעדיו אין אפשרות לעשות במשאית שימוש, ולא מדובר בחלק המהווה תוספת למשאית.

בית המשפט קובע שלעניין הניסוח של סעיפי הפוליסה צריך להיות לטובת המבוטח, שכן מי שמנסח את הפוליסה היא חברת הביטוח והפרשנות צריכה להיות לטובת מי שלא היה מעורב בכתיבת הפוליסה עצמה. הפרשנות של הפוליסה צריכה להיעשות באופן שבו מבוטח תמים לא יפגע מזה.

כאשר ישנו ניסוח מסוים שמשתמע לשני פנים, הרי צריך לבחור בפירוש הגיוני וסביר ולכן במקרה זה, כל מבוטח סביר ובעל דעת היה מבין מתוך הפוליסה שכאשר הוא מבטח את המשאית שלו כנגד גניבות, תהיה כלולה בכך גניבה של חלק מכני שהוא בלתי נפרד מכל מערכת ההנעה של המשאית.

בנוסף, קובע בית המשפט כי קיימת ציפייה סבירה של המבוטח מהכיסוי שהוא מקבל דרך פוליסת הביטוח לרכב, ונראה כי כל מבוטח מצפה כי אם ייגנב חלק מהותי מתוך הרכב, הרי הוא יכוסה על ידי חברת הביטוח שכן, אחרת אין כל דרך להפעיל את הרכב ולכן מדובר בציפייה סבירה.

ועל כן פוסק בית המשפט כי גם גניבת אותו חלק אינטגרלי מתוך המשאית הינה בכיסוי הפוליסה ועל כן על חברת הביטוח לשלם לחברה התובעת פיצוי של למעלה מ- 38,000 ₪.

הצטרפו אלי: עו"ד רפאל אלמוג

תא"מ 35356-02-12

[ois skin="skin2"]

כתיבת תגובה

סגירת תפריט