תביעה נגד חברות ביטוחמה כדאי לדעת לפני הגשת תביעה נגד חברות ביטוח

חברות הביטוח הינן חברות ענק כלכליות אשר מטרתן איננה בהכרח טובתו האישית של המבוטח, אלא מקסום הרווחים.

כך, נוצרים מצבים בהם, בשל שיקול כלכלי גרידא, בוחרת חברת הביטוח לסרב להעניק למבוטח את סכום הפיצוי, אשר מופיע בפוליסה.

כמובן שחברות הביטוח אינן מבצעות זאת באופן בלתי חוקי מבחינה משפטית, אלא משתמשות במגוון אנשי מקצוע, אשר תפקידם הינו להעניק לחברה עילה מבוססת לאי תשלום הפיצוי כנדרש. סוללת בעלי מקצוע אלו כוללים מומחים מגוונים כחוקרי ביטוח, שמאים, עורכי דין ועוד, עד אשר המבוטח אינו יכול להתמודד אל מול חברת ביטוח הכוחנית לבדו. על כן, בכדי לשמור על זכויותיו, על המבוטח לפנות לעורך דין מומחה בתחום דיני הביטוח.

סוגי הטענות לאי עמידה בפוליסה

כאמור, חברות הביטוח משקיעות משאבים רבים, בכדי לאתר את הפרצה בפוליסה, אשר תאפשר להן להתנער מן האחריות החוזית המוטלת עלייה, ולמנוע מן המבוטח את סכום הפיצויים המגיע לו על פי הפוליסה. לשם כך, חברות הביטוח נעזרות במספר טענות מרכזיות:

  • טענת מרמה – לעיתים בתביעה נגד חברות ביטוח, מוצגת מצדן הטענה, כי האירוע הביטוחי כלל לא התרחש, או התרחש באופן חלקי, אשר אינו עומד בתנאי הפוליסה.
  • טענת ההתיישנות – תקופה התיישנות החלה על תביעה נגד חברות ביטוח הינה שלוש שנים מרגע התחרשות המקרה הביטוחי. בנוסף לכך, הגשת התביעה לחברת הביטוח איננה מפסיקה את התהליך, אלא רק פניה משפטית לבית המשפט. לכן, לוח הזמנים הינו גורם משמעותי ביותר בהגשת התביעה, ויש להיזהר משיכת זמן מצידה של חברת הביטוח.
  • טענת אי גילוי – חברות הביטוח דורשות מן המבוטח למלא הצהרה בריאותית, בה עליו לציין בפירוט את ההיסטוריה הרפואית שלו. ההצהרה חלקית מהווה מבחינת חברות הביטוח עילה לביטול הפוליסה ביניהן, גם כאשר למידע הרפואי החסר אין משמעות רלוונטית למקרה הביטוחי.
  • טענת החריגים – בפוליסת ביטוח ישנן סעיפים ותתי סעיפים סבוכים ביותר, אשר נקראים חריגים וסייגים, בהן למבוטח אין זכות לממש את הפוליסה. על כן, חברות הביטוח משקיעות מאמצים ניכרים בכדי להכליל את המקרה הביטוחי, כחלק מן הסעיפים החריגים.

ייעוץ על ידי עורך דין מומחה

אין עוררין לגבי כוחם הרב של חברות הביטוח כנגד מבוטח בודד. בעזרת משאבים כלכליים עצומים, מעמדיות חברות אלו אנשי מקצועי מומחים, כנגד כל תביעה המוגשת נגדם, גם כאשר ישנה הצדקה מלאה לקבלת זכויותיו של המבוטח על פי הפוליסה. על כן, ישנה חשיבות מכרעת להתייעצות עם עורך דין מומחה בתחום הביטוח בכל מקרה, בו נוצר צורך להתנהלות אל מול חברות הביטוח. עורך דין בעל ניסיון יעניק למבוטח שקט נפשי, בידיעה כי לא יתאפשר בידם של חברות הביטוח לנצל אותו, בשל חוסר הבנה משפטית.

דוגמא לתביעה נגד חברות ביטוח

לעיתים חברות הביטוח מודעות לעובדה, כי יאלצו לשלם למובטח בשל עילה מבוססת לדרישותיו. על כן הן מציעות הצעת פיצויים נמוכה ממה שזכאי לה המבוטח, בכדי לצמצם ככל האפשר את העלויות. לדוגמא, מבוטח אשר היה זכאי לביטוח מחלות קשות באופן מלא, אך כאשר חלה במחלת הסרטן, הציע לו חברת הביטוח תשלום חד פעמי בתמורה על כך שיחתום כי ניצל את מלוא הפוליסה. הסכום שקיבל אינו מתקרב למלוא ההוצאות הרפואיות הדרושות בטיפול במחלת הסרטן. אך ללא הידע המשפטי הנחוץ, חתם המבוטח על הסכם הפשרה שהוצע לו, וטעה טעות מרה, אשר נבעה מלחץ, מחסור בידע וניסיון.

לסיכום,

חברות הביטוח משתמשות בכלל הכלים העומדים לרשותן, בכדי להקשות על חייו של מבוטחיהן בשעת הצורך. על כן, על המבוטחים לנהוג בחוכמה, ולפנות לעורך דין מומחה בתחום דיני הביטוח, לקבלת ייעוץ משפטי, אשר עלול לעשות את ההבדל בין פיצוי אופטימאלי לפיצוי חסר פרופורציה למקרה הביטוחי. עורך דין מומחה, רוכש את הניסיון הדרוש בכדי להתמודד אל מול חברות הביטוח, ויעניק למבוטח ייעוץ משפטי איכותי במהלך תביעה נגד חברות ביטוח.

[ois skin="skin2"]

כתיבת תגובה

סגירת תפריט