פוסטים אחרונים

מניין תקופת ההתיישנות מתחיל במועד האירוע הביטוחי או התגבשות הנזק?

רבים רוכשים ביטוחים שונים, הן להבטחת רכושם והן להבטחת רווחתם, עד כמה שניתן במקרה של תאונה או מחלה. מעטים המבוטחים שיודעים, אך בניגוד לסברה השכיחה, תקופת ההתיישנות בתביעות ביטוח אינה שבע שנים, אלא שלוש. אך, לא פחות חשוב מכך, נשאלת השאלה ממתי מתחיל מרוץ ההתיישנות, האם ממועד קרות האירוע, או ממועד קביעת שיעור הנכות של המבוטח? להמשיך לקרוא

  1. המבוטח נפטר מדום לב במהלך אימון כדורגל, איילון סירבה לשלם, "קיים חריג" כתיבת תגובה
  2. פיצוי עבור נזקי פריצה למרות שלא נכרת חוזה ביטוח כתיבת תגובה
  3. תאונה עצמית מזכה בתגמולים מכוח ביטוח תאונות אישיות לספורטאים כתיבת תגובה
  4. חברת הביטוח חויבה למסור לעיון דו"ח חוקר שריפות כתיבת תגובה
  5. שיפוי או פיצוי, זאת השאלה כתיבת תגובה