ועדת אי כושר עבודה

אובדן כושר עבודה מבטא מצב בו אדם אינו מסוגל לעבוד בשל מחלה או תאונה. במקרה זה, ישנן שתי אפשרויות לקבלת קצבה אשר תסייע לנפגע לכלכל את עצמו בכבוד, באמצעות קצבת נכות בביטוח לאומי, ופוליסת ביטוח דרך חברות הביטוח. כמו כן, ישנם שיעורים שונים המוגדרים כאובדן כושר עבודה אשר נעים בין 60% ל75% ואף 100% הנובעים משיעורי נכות שונים. למרות זאת, אין בהכרח סימטריה בין אחוז הנכות אשר נקבע לנפגע, לאחוז אובדן כושר העבודה, כיוון שיתכנו מצבים בהם נכותו של האדם אינה פוגמת בכושר העבודה שלו. לדוגמא, ניתוח כריתת כליה מזכה את המנותח באחוזי נכות, אך אין לאובדן כליה השפעה על כושר עבודתו העתידי של המנותח.

סוגי תביעות ביטוח לאומי המוגשות בהקשר של אי כושר עבודה

בכדי לעמוד בתנאים לקבלת פיצויים בגין אובדן כושר עבודה, על הנפגע לצלוח הערכות רפואיות מטעם הביטוח לאומי, כאשר אובדן כושר העובדה מתחלק לשתי אפשרויות: אובדן לצמיתות, ואובדן לתקופת זמן מוגבלת.

  • הערכת נכות רפואית – השלב הראשון בבדיקת הנפגע לזכאות אובדן כושר עבודה, הינה בבדיקה רפואית, אשר תקבע את שיעור אחוז הנכות שלו. בכדי לעמוד בתנאים לקבלת פיצויים בשל אובדן כושר עבודה, על שיעור הנכות להיות מעבר ל60%, או מעל ל – 40% ככל ואחת המחלות ברשימה היא לפחות 25%.
  • הערכת אובדן כושר עבודה – לאחר קביעת שיעור נכותו של הנפגע, תיבחן דרגת אי כושרו לתפקד בעבודתו. קביעת דרגת כושר עבודה נעשית על ידי ועדת אי כושר עבודה, אשר כוללת ייעוץ של רופאים מקצועיים, רופא תעסוקתי מוסמך, פקיד שיקום ופקיד תביעות מטעם ביטוח לאומי. ועדה זו תקבע את השפעת נכותו של הנפגע על כושרו להשתכר בעבדותו או בעבודה אחרת. על הנפגע להגיש את כלל המסמכים הרפואיים הרלוונטיים לוועדה, אשר תבחן זאת בהתאם לסוג עבודתו הקודם של הנפגע.

ועדת אי כושר עבודה

ייעוץ על ידי עורך דין מומחה בתחום אובדן כושר עבודה

ועדת אי כושר עבודה, פועלת בכדי להחזיר את הנפגעים למעגל העבודה מהר ככל הניתן. על כן, במקרים רבים נקבע כי על הנפגע לחזור לעבודתו, גם כאשר מצבו הבריאותי אינו מאפשר זאת באופן אופטימאלי. על כן, זכאי הנפגע להגיש ערעור על החלטת קביעת כושר עבודתו, בפני ועדה מיוחדת, אשר מתוקף כוחה, יכולה לשנות את קביעת ועדת אי כושר העבודה. כמו כן יכול הנפגע לפנות לבית המשפט, אשר מוסמך לדון בקביעת כושר עבודתו של הנפגע. הגשת הערעור והפנייה לבית המשפט, דורשות ידע משפטי נרחב בדיני הביטוח והנזיקין, בכדי למקסם את סיכויי הצלחה של הנפגע. על כן, יש לפנות לייעוץ על ידי עורך דין מומחה בתחום, אשר יעניק לנפגע הדרכה משפטית איכותית, לאופן הגשת הערעור. כמו כן, עורך דין מקצועי, מעורה בסיגים וחריגים, המתקבלים בועדות אלו, ויכול להעריך באופן אופטימאלי, מהו אובדן כושר העובדה של הנפגע.

דוגמא להחלטת ודעת אי כושר עבודה

המקרה הנדון הוא מנתח פלסטי אשר נחבל קשות באצבעותיו. באופן מעשי, המנתח איבד את כושר עבודתו, כיוון שלא התאפשר מבחינתו לבצע ניתוחים כאשר ידו חבולה. אך, על פי ועדת אי כושר עבודה מטעם ביטוח לאומי, נקבע כי המנתח אינו זכאי לפיצויים. בעזרת עורך דין מקצועי בתחום דיני הביטוח והנזיקין, הגיש המנתח תביעה לבית המשפט, אשר פסק כי על פי הממצאים הרפואיים, אכן נפגם כושר עבודתו, ועל כן הוא זכאי לדמי פיצוי מביטוח לאומי.

לסיכום,

ועדת אי כושר עבודה חורצת את גורלם של אלו אשר אינם מסוגלים לעבוד באופן מלא, ולכן מצבם הכלכלי נפגע. לעיתים החלטות הועדה, אינן עומדות בקנה אחד אל מול מצבו הבריאותי של הנפגע, על כן, יש לפנות לעורך דין בעל ניסיון בתחום דיני הביטוח הלאומי, בכדי להגיש ערעור לבית המשפט. כיוון שלבית המשפט, אין את היכולת הרפואית לקבוע מהו מצבו של הנפגע, ישנה חשיבות מהותית לניסוח כתב התביעה באופן משפטי מקצועי, אשר יצדיק את בקשת הפיצויים מצידו של הנפגע.

כתיבת תגובה

סגירת תפריט