תגמולי ביטוח – כדאי וחשוב לזכור

במקרים בהם מתרחש אירוע ביטוחי מכל סוג שהוא, פונה המבוטח אל חברת הביטוח בדרישה לקבלת פיצוי כספי, כפי שנקבע על פי תנאי פוליסת הביטוח. פיצוי זה, הנקרא "תגמולי ביטוח" יכול להיות פיצוי חלקי או פיצוי מלא והוא תלוי בסכום הנקוב בפוליסת הביטוח.

מתי יש לשלם את תגמולי הביטוח ?

בהתאם לחוק חוזה הביטוח שנקבע בשנת 1981, בעת קרות האירוע הביטוחי וקבלת מכתב התביעה, על חברת הביטוח לפעול באופן מיידי על מנת לבחון את התביעה שהוגשה לה. עוד מוסיף החוק, כי עליה לשלם למבוטח בתוך שלושים יום, מרגע קבלת המסמכים הדרושים לה, את תגמולי הביטוח השונים, ובהנחה שאינם שנויים במחלוקת וכי נמצא כי הוא זכאי להם. ולכן, ישנה חשיבות רבה בפנייה מהירה אל חברת הביטוח לאחר האירוע הביטוחי ובהעברת כל המסמכים הרצויים, על מנת שתפעל מהר לביצוע תשלום תגמולי הביטוח, במידה ואכן נמצא כי זכאים להם.

פנייה לסיוע משפטי

ישנם לא מעט מקרים, שגם לאחר העברת הטפסים הנדרשים ופנייה מיידית אל חברת הביטוח, מעכבת החברה את הטיפול בפנייה ולעיתים גם מסרבת להעביר למבוטח את תגמולי הביטוח, כפי שנקבעו בהתאם לפוליסת הביטוח. במקרים אלה חשוב לערב את המפקח על הביטוח ואף מומלץ גם לפנות אל עו"ד תביעות ביטוח, המתמחה בתחום הביטוחים כדי לבחון את סיכויי התביעה ולשקול את מעורבותה של המערכת המשפטית. חשוב לפנות אל סיוע משפטי הניתן על ידי עורך דין, המתמחה בתחום הביטוחים ובעל ניסיון בתביעות מסוג זה. יש לוודא גם כי ייצג בעבר תובעים, שתבעו את חברות הביטוח וכי בקיא בפסקי דין בנושא ואף באופן התנהלותן של חברות אלו.

תגמולי ביטוח - תביעות ביטוח

כיצד לבחור נכון ?

בעת הפנייה אל עורך דין, המתמחה בתחום זה, חשוב לפנות אל לקוחותיו הקודמים ולשאול אותם לגבי מידת שביעות רצונם מהטיפול המקצועי שניתן להם על ידו ואופן התנהלותו אל מול המערכת המשפטית והמערכות השונות, לרבות חברות הביטוח. תביעות אלו אינן תביעות פשוטות ומצריכות יכולות גבוהות מאד. ניסיונו של עורך הדין בתחום תאפשר לו לנהל נכון את המערכה ולייצג באופן המקצועי ביותר את המבוטח. פגישה מקדימה, עוד בטרם הבחירה, היא הזדמנות לבחון את יכולתו של עורך הדין ואת מידת הכימיה איתו. פגישה זו תאפשר לכם "לתהות על קנקנו" ותבטיח כי אכן בחירתכם היא הנכונה ביותר.

דוגמאות לתביעות בגין תגמולי ביטוח

תביעות הנוגעות לדרישות לקבלת תגמולי ביטוח, המגיעים במסגרת הפוליסה, הן שכיחות מאד. ישנם לא מעט פעמים, לצערנו, בהם מחליטות חברות הביטוח לדחות את הבקשה לתגמולים מסיבות שונות ומתחמקות ממימוש זכויותיהם של המבוטחים. מבוטחים, המנסים לנהל את תביעת הביטוח באופן עצמאי מוצאים עצמם מנהלים מלחמה לא פשוטה אל מול מערכות גדולות ומורכבות, המסוגלות לנהל מאבקים מסוג זה ואף גם לנצח בהם לא פעם. ישנם לא מעט מקרים בהם דוחות חברות הביטוח את תביעות המבוטחים, מתוך כוונה שלאחר דחייה זו יסכים המבוטח, ובעיקר ממקום של ייאוש, להתפשר על גובה התגמולים המגיעים לו. במקרים אלה מבוטחים רבים אכן בוחרים בדרך זו, שכן מאמינים שבדרכים אחרות לא יצליחו לקבל את הסכום המלא המגיע להם.

לסיכום

פנייה אל עורכי דין, המתמחים בתחום הביטוחים, היא הדרך הנכונה לממש את כל הזכויות המגיעות למבוטח ולקבל את תגמולי הביטוח המגיעים לו. ניהול תביעות הביטוח מצריך מיומנות ויכולת מקצועית גבוהה, זאת, כמובן, גם לצד הכרת המערכות השונות, הקשורות בכך. עורך דין מקצועי המכיר אותן היטב, יוכל לייצגכם באופן הנכון ביותר אל מול מערכות אלו וכן להבטיח את קבלת התגמולים, כפי שנקבעו בתנאי הפוליסה.

[ois skin="skin2"]

כתיבת תגובה

סגירת תפריט