חברת הביטוח חויבה למסור לעיון דו"ח חוקר שריפות

כאשר אדם רוכש פוליסת ביטוח, ומקרה הביטוח מתממש הוא תובע את חברת הביטוח לשלם לו תגמולים בהתאם לפוליסה שברשותו, וכאשר התביעה מוצדקת חברת הביטוח משלמת לו את התגמולים המגיעים לו. לאחר שחברת הביטוח משלמת למבוטח את התגמולים, היא רשאית להיכנס לנעליו ולתבוע מהמזיק שגרם למבוטח את הנזק, השבה של התגמולים. תביעת החזר כזו נקראת שיבוב. נשאלת השאלה האם במסגרת תביעת שיבוב חייבת חברת הביטוח להציג לצד השני את מלוא המסמכים שערכה לקראת תביעה זו אף לפני הגשת תצהירי עדות ראשית?

בית משפט השלום בחיפה קבע כי בתביעת שיבוב חייבת חברת הביטוח לחשוף את המסמכים שברשותה אף לפני הגשת תצהירי עדות ראשית. כך תמומש ההלכה שקבע בית המשפט העליון של משחק בקלפים פתוחים וגלויים.

חברת ביטוח הראל ביטחה את חברת אתגרים שהפעילה חניון קמפינג שבו אוהלים ללינה ואף מבנים קלים בפוליסת ביטוח רכוש. באמצע שנת 2011 התארחה קבוצת שוטרים מטעם עירית נתיבות בחניון. הקבוצה השתמשה באחד האוהלים שבחניון, ובמהלך שהייתה בחניון צלתה בשר על פחמים באמצעות הדלקת גריל. לפתע פרצה שריפה באוהל, ונגרמו נזקים לחניון ולרכוש שבו. החניון תבע מחברת הביטוח לפצותו עבור נזקי השריפה. כדי לברר את הנסיבות שגרמו לאירוע השריפה חברת הראל הזמינה חוקר פרטי, והוא מסר לה דו"ח חקירה וצירף מסמכים שונים. לאחר מכן חברת הראל שילמה לחניון את התגמולים המגיעים לו לפי הפוליסה שברשותו.

חברת הביטוח חויבה למסור לעיון דו"ח חוקר שריפות

מאוחר יותר חברת הראל תבעה בבית המשפט את עירית נתיבות שהשוטרים באו מטעמה, ואת חברת הביטוח אילון שהינה המבטחת של העיריה, לשפות אותה עבור הסכומים ששילמה לחניון עקב השריפה. הנתבעות ביקשו לעיין בדו"ח החקירה עוד לפני הגשתם של תצהירי עדות ראשית מטעמן, ואף לפני חקירת העדים מטעמן. חברת הראל התנגדה לתת לנתבעות לעיין בדו"ח כבר בשלב זה, וביקשה לעכב את מסירתו של הדו"ח לעיונן רק לאחר הגשת התצהירים הנ"ל ולאחר חקירת העדים.

בית המשפט דחה את בקשת חברת הביטוח הראל וקבע כי עליה לתת את הדו"ח לעיון הנתבעות כבר בשלב זה. בית המשפט פסק כך לאור פסק הדין המנחה שניתן קודם לכן בבית המשפט העליון בעניין דחייה של עיון במוצגים. בפסק דין זה נקבע הכלל של משחק בקלפים פתוחים, שמטרתו להגיע לחקר האמת, ואף נקבע בו החריג לכלל זה. כלל זה קובע שהצדדים צריכים לחשוף את החומר שברשותם, ובאופן מטאפורי, כדברי בית המשפט "לשחק בקלפים גלויים", וזאת על מנת שאף צד לא יפתיע את הצד האחר תוך המשפט בראייה לא צפויה, וכך יגרום להכשלת היריב שלא יכול היה לבדוק ראייה זו ולהכין חומר כדי לסתור אותה, או לחילופין לגרום לבקשת הצד המופתע לדחות את המשפט כדי שיוכל להביא ראיות לסתירת ראייה בלתי צפויה זו. גילוי המסמכים עשוי אף להביא את בעלי הדין להתפשר ביניהם.

החריג לכלל זה קובע שלבית המשפט יש שיקול דעת שלא להחיל כלל זה, אם הוא סבור כי גילוי המסמכים לא ישרת את המטרה של חקר האמת, כמו למשל לא יחיל את הכלל על מי שמציג גירסה כוזבת לבית המשפט, ובאמצעות גילוי המסמכים הוא מכין ראיות כוזבות שיסתרו את הראיות שנמצאות בידי יריבו.

במקרה דנן אמנם בדיון המקדמי הנתבעות מסרו גירסה מעורפלת לגבי הנסיבות של השריפה, והכחישו באופן גורף וכללי את אחריותן, והמבטחת הראל חששה שאם ינתן להן דו"ח החוקר לעיון הן תכנה ראיות כוזבות כדי לסתור את הראיות של התובעת שנמצאות בדו"ח החוקר, אך לאחר שהנתבעות השיבו באופן ברור ומפורט לשאלון ששלחה להם חברת הביטוח, הרי שלפני המבטחת ולפני בית המשפט נמצאת גירסתן של הנתבעות לנסיבות אירוע השריפה, אין חשש שהן תכנה ראיות כוזבות, ואף אם הן תכנה ראיות כוזבות ממילא הדברים יתבררו לאור הגירסה הנוכחית שמסרו. לפיכך, לאור כלל הקלפים הפתוחים דחה בית המשפט את בקשת הראל לדחות את הצגת דו"ח החוקר לשלב מאוחר יותר וחייב אותה למסור לעיון הנתבעות את דו"ח חוקר השריפה שברשותן, וכך אפשר לנתבעות לממש את הזכות שלהן להתמודד עם הראיות של הצד השני לפני הדיון בבית המשפט, ולא להיות מופתעות בעת הדיון.

בית המשפט אף קבע כי על דו"ח החוקר שהוכן לקראת תביעת השיבוב של הראל לא חל חיסיון החל על מסמכים שהוכנו לקראת משפט, היות והוא לא הוכן למטרת הכנה למשפט, מה עוד שחברת הראל לא טענה כלל לחסיונו, אלא דרשה רק לעכב את העיון בו לשלב מאוחר יותר.

הצטרפו אלי: עו"ד 

ת"א (חי') 6667-11-12 הראל חברה לביטוח בע"מ נ' עירית נתיבות ואח'

ניתן ביום ‏31 אוקטובר 2013

[ois skin="skin2"]

כתיבת תגובה

סגירת תפריט