חברות הביטוח הינן גופים פיננסיים לכל דבר. הן מבוססות על כספי הציבור ומשקיעות את כספי לקוחותיהן בנתיבי השקעה שונים על מנת להגדיל רווחים. למרבה הצער, במקרים רבים בשל אינטרסים כלכליים, ותוך ניצול בורותו של הציבור, חברות הביטוח מסרבות פעמים רבות לשלם תגמולים ללקוחותיהן כנדרש בחוק, ונעזרות במנגנון משפטי רחב במטרה לגרום ללקוח לזנוח את תביעתו או להסכים לפשרה.

לכן במקרים אלו חשוב לפנות לעזרה מקצועית של עורך דין ביטוח.

הגשת תביעות ביטוח

תביעות ביטוח הינן ענף משפטי מסועף המכיל סוגים רבים של ביטוחים, כדוגמת ביטוח רכב חובה ומקיף, ביטוח חיים, ביטוח עסקים וביטוח בריאות, כאשר לכל סוג ביטוח דרכי הגשת תביעה שונות. תביעות ביטוח מתבססות על חוקים, חוזרים והוראות המונפקים ומעודכנים בין היתר על ידי המפקח על הביטוח. מבוטחים רבים אינם מודעים לזכיותיהם ולחובות של החברה המבטחת כלפיהם, ואילו חברות הביטוח מצידן מנסות בכל אמצעי העומד לרשותן לגרום ללקוח לוותר על זכויותיו. הדבר למשל מתבטא בחוזים מסורבלים וארוכים בשפה מקצועית בלתי מובנת לאדם הממוצע, בהודעה על דחיית תביעה בעל פה על מנת שלא יהיה תיעוד לסיבות הדחייה, ובניסיונות להאריך ולעכב את התביעה עד למועד התיישנותה, העומד על שלוש שנים בלבד ממועד התקרית.

תביעות ביטוח

בכל מקרה של תביעת ביטוח חשוב לוודא שההתקשרות עם חברת הביטוח תיעשה בכתב, על מנת שתשמש כראייה בבית המשפט, ובנוסף יש לשמור כל מסמך רלוונטי הקשור לתביעה ולהגיש כתב תביעה המפרט את כל דרישות התובע הידועות לו.

עורך דין לתביעות ביטוח

עורך דין תביעות ביטוח מטפל ומסייע ללקוחות חברות הביטוח להבין את ההסכמים שהחברות מציעות לקבלת התגמולים, ובנוסף מסייע בתביעות כנגד סוכני ביטוח וחברות ביטוח אשר דחו את תביעת הלקוח. עורך הדין עוסק בכל תחומי הביטוח השונים, כדוגמת ביטוח רכב, פוליסות ביטול לרכוש, ביטוחי חיים, ביטוחי סיעוד, אובדן כושר עבודה, ביטוח נכות, ביטוח לעסקים וביטוח קבלנים. עקב מורכבות התחום מומלץ לפנות לעורך דין המתמחה בתחום תביעות ביטוח כבר מהשלבים הראשוניים של הגשת התביעה, וזאת על מנת שנציג משפטי יתווך ביניכם לבין נציגי חברת הביטוח, כלומר אדם מקצועי אשר יוכל לעמוד מול טיעוניהם ולהבין את כל המילים הקטנות בחוזה. מומלץ להיזהר במיוחד מפני מהצעות מפתות הדורשות החלטות מהירות מצידכם, ולא לחתום על מסמכי קבלה וויתור מבלי לקבל ייעוץ משפטי הולם.

דוגמא לתביעת ביטוח     

אחד מתחומי הביטוח אשר בהם מעלות חברות הביטוח קשיים תדירים בקבלת התגמולים, הינו במקרים של ביטוחי סיעוד.

דוגמא לכך היא מקרהו של אדם קשיש שבגיל שבעים ושמונה בוטח בתוכנית ביטוח לגמלאים, אשר סיפקה גם ביטוח סיעודי. עקב הרעה במצבו הבריאותי כעבור חמש שנים, נדרש המבוטח לעזרה סיעודית, אולם חברת הביטוח דחתה את תביעתו לתגמולי הסיעוד בטענה שהנ"ל שיקר לגבי מצבו הבריאותי בעת חתימת החוזה, ולכן אינו זכאי לקבלת תגמולי סיעוד. התביעה הוגשה בפני בית המשפט אשר פסק, כי חובת הבירור הייתה מוטלת על חברת הביטוח, ושאין באפשרות הנתבעים לערער על קביעתם שלהם במועד שבו הם נדרשים לתגמל את הלקוח. לכן נדרשה חברת הביטוח לשלם את מלוא תגמולי הביטוח וכן תשלומי פיצויים בגין טרחת המבוטח.

סיכום

תביעות ביטוח מהוות תחום מורכב הדורש בקיאות רבה וידע נרחב. בעת הגשת תביעת ביטוח מומלץ למהר ולפנות לקבלת  סיוע והדרכה מטעם עורך דין מנוסה ומקצועי בתחום דיני ביטוח, על מנת שלא יחול על התביעה חוק התיישנות וכדי שתזכו בכל התגמולים להם אתם זכאים כחוק.

[ois skin="skin2"]

כתיבת תגובה

סגירת תפריט