תביעות לתגמולי ביטוח

תביעות לתגמולי ביטוח

תגמולי הביטוח אשר אמור מבוטח לקבל בעת פקודה, מצוינים באופן ברור על גבי פוליסת הביטוח, אשר נחתמה בין חברת הביטוח למבוטח, כך שלכאורה, אין עוררין לגבי הסכום אותו יקבל המבוטח.אך בפועל, אחוז גבוה מן התביעות לתגמולי ביטוח, נדחות על ידי חברות הביטוח, ובמקרים רבים נוספים, מוענק למבוטח סכום פיצויים, אשר נמוך משמעותית מן הסכום, אשר מופיע שחור על גבי לבן בפוליסה עצמה. הסיבה המרכזית לתופעה זו נעוצה בעובדה שחברות הביטוח הינן חברות רווחיות, בעלות אינטרס כלכלי ותו לא. על כן, אין זה משנה אם המבוטח השקיע את מיטב כספו למען הפוליסה, בכדי שתגן עליו בשעת צרה, חברות הביטוח, ישתמשו בכל תחבולה משפטית אפשרית, בכדי למנוע מן המבוטח את אשר מגיע לו על פי חוק.

סוגי התביעות המוגשות

לדאבונם הרב של המבוטחים, דווקא ברגע בו הם זקוקים לעזרתן של חברות הביטוח, הן מפנות להם את גבן בגסות, בטענות משפטיות סבוכות, אשר אינן אפשריות להבנה על ידי המבוטח הפשוט. יתרה מכך, בחלק מהמקרים המבוטח הינו במצב כלכלי קשה או במצב נפשי רעוע, בשל המקרה הביטוחי, ואף על פי כן, חברות הביטוח אינן מעניקות למבוטח את המגיע לו.

תביעות לתגמולי ביטוח

על כן, על המבוטח להיוועץ עם עורך דין מומחה בתחום דיני הביטוח מראשית האירוע הביטוחי, ועד לסיומו:

  • הודעה למבטח – ראשית עם התרחשות המקרה הביטוחי, על המבוטח להודיע על כך לחברת הביטוח בכתב.
  • הגשת תביעה לתגמולי ביטוח – בשלב זה המבוטח מבקש לנצל את זכויותיו על פי פוליסת הביטוח, ושולח מכתב לחברת הביטוח, עם בקשה למימוש הפוליסה. כבר בשלב זה יש להתייעץ עם עו"ד תביעות ביטוח, אשר יבחן את פרטי הפוליסה, בכדי לוודא כי המקרה הביטוחי איננו נופל בסעיפים החריגים בפוליסה. טענת החריגים הינה הטענה המרכזית לדחיית תגמולי הביטוח על ידי חברות הביטוח.
  • מפגש אל מול עובדי חברת הביטוח – חברות הביטוח מעסיקות סוללת עובדים מומחים, אשר תפקידם "להצדיק" את פרנסתם ובטח שלא לנדב לחברת הביטוח תשלומים שניתן היה לחסוך אותם. במילים אחרות, תפקידם לוודא כי חברת הביטוח תוכל להתנער מן האחריות לתשלום תגמולי הביטוח. מומלץ להודיע לעובדי חברת הביטוח, כי המבוטח מיוצג על ידי עורך דין, כך שכל הפניות יעשו דרכו. דרך פעולה זו תמנע מן המבוטח, להיתקל בשפה משפטית, אשר איננה מובנת לו, ועלולה להכשיל את תהליך התביעה.
  • תביעה כנגד חברת הביטוח – והיה וחברת הביטוח דוחה את בקשת התגמול, עורך דין תביעות ביטוח, יגיש כתב תביעה משפטי כנגד חברת הביטוח, אשר ידרוש את סכום התגמולים האופטימאלי על פי פוליסת הביטוח.

ייעוץ על ידי עורך דין מקצועי

כאמור, עורך דין תביעות לתגמולי ביטוח, הינה הכתובת הראשית בהתמודדות אל מול חברות ביטוח, במקרה של התרחשות מקרה ביטוחי. על המבוטח להכיר בעובדה, כי הוא אינו רוכש את הידע המשפטי או המיומנות הדרושים, בכדי להתמודד משפטית אל מול חברות לביטוח, אשר מעסיקות עורכי דין מקצועיים. על כן, פניית ייעוץ לעורך דין ביטוח המנוסה בתחום דיני הביטוח, הינה הכרחית לקבלת תגמולי הביטוח באופן מלא.

לסיכום

תביעות לתגמולי ביטוח הינן נושא משפטי סבוך. לכאורה על פי הפוליסה, הליך זה אינו דורש ידע משפטי מיוחד, אך בפועל, חברות הביטוח משתמשות במגוון תחבולות משפטיות, אשר נועדו בכדי להימנע מתשלומי תגמולי ביטוח למבוטחים. על כן, ישנה חשיבות מכרעת לקבלת ייעוץ על ידי עורך דין מומחה בתחום דיני הביטוח, ובעזרתו לקבל את סכום התגמולים המלא מחברות הביטוח.

[ois skin="skin2"]

כתיבת תגובה

סגירת תפריט