פיצוי חד פעמי אובדן כושר עבודה

אובדן כושר עבודה מוגדר באופן בסיסי במרבית פוליסת הביטוח, כאיבוד כושר עבודה בשיעור של לפחות 75% מהעבודה בה עבד המבוטח, או בעבודה "סבירה" אחרת אשר תואמת את מיומנותו וניסיונו, השכלתו והכשרתו של המבוטח. מבוטח אשר יעמוד בתנאי זה יזכה לקצבה חודשית אשר תהווה 75% מממוצע השתכרותו בשנה האחרונה שקדמה לאיבוד הכושר.

יחד עם זאת, חברות ביטוח דוחות אחוז ניכר של תביעות ביטוח לפיצוי עקב אובדן כושר העובדה, ובמקרים אחרים מעניקות למבוטח סכום פיצוי חד פעמי, הנמוך באופן משמעותי מן הפיצוי הכולל לו זכאי המבוטח. כך, חברות הביטוח מנצלות את מצבו הבריאותי והכלכלי של המבוטח, ועל כן במרבית המקרים המבוטח אינו מודע כלל לאפשריות המשפטיות העומדות בפניו, ומאפשר לחברות הביטוח להעניק לו פיצוי חד פעמי.

תקופת אובדן כושר עבודה מהווה תקופה קשה בחייו של אדם, אשר בנוסף לפגיעתו, איננו מסוגל לכלכל את עצמו ומשפחתו. על כן, פיצוי חד פעמי נחשב על ידו כעזרה מבורכת מצידה של חברת הביטוח, כשפועל, חברת הביטוח צמצמה עלויות, "טשטשה" מעיני המבוטח את הסכום המלא לו הוא זכאי.

פיצוי חד פעמי אובדן כושר עבודה

סוגי התביעות המוגשות

במקרה של אובדן כושר עובדה ניתן להגיש תביעה פרטית לחברת הביטוח ותביעות ביטוח לאומי (ענף נכות כללית), כאשר התנאים שונים (תביעה לחברת ביטוח הינה מכוח חוזה ועל פי התנאים המוסכמים, כל אדם בהתאם לפוליסה שרכש, ואילו תביעה לביטוח לאומי הינה מכוח התנאים הקבועים בחוק, כאשר התנאים חלים באופן שווה על כולם).

מלבד הסעיף הבסיסי להגדרת אובדן כושר העבודה המופיע במרבית הפוליסות, ישנן מגוון סעיפים נוספים אשר ניתן להוסיף בכדי לסייע למבוטח, אך מרביתן יעלו את תשלום דמי הפוליסה החודשיים.

לדוגמא, ניתן להימנע מעמימות המושג "עיסוק סביר", ולהגדיר בפוליסה כי אובדן כושר עבודה יתייחס לעבודה בה היה מעוסק המבוטח במשך חמש השנים האחרונות. כמו כן, ישנה אפשרות להגדרת קבלת פיצוי חד פעמי עקב אובדן כושר עבודה, כאשר שיעור האובדן הינו בין 25% – 75%.

ייעוץ על ידי עורך דין מקצועי

חברות הביטוח הינן חברות כלכליות, על כן הן עושות ככל יכולתן בכדי להימנע מתשלום הפיצויים למבוטח. כאשר לא יתאפשר מבחינה חוקית לשלול לגמרי את זכותו של המבוטח לפיצויים, תנקוט חברת הביטוח בדרכים משפטיות "אסטרטגיות", כגון מתן תשלום פיצויים חד פעמי, אשר מבחינתו של המבוטח יראה כהטבה, אך באופן מעשי, זוהו "אחיזת עיניים" כלכלית. עורך דין בעל ניסיון חווה על בשרו במשך שנים ניסיונות תחבולה מסוג אלו ואחרות מצדן של חברות הביטוח, על כן הוא יכול להתמודד באופן אופטימאלי, אל מול הצעות סרק של חברות הביטוח, כאשר בפועל, זכאי המבוטח, לסכום גבוה עשרות מונים, מן הסכום המוצע.

דוגמא לפיצוי חד פעמי בגין אובדן כושר עבודה

לדוגמא: מקרה של מבוטח, אשר נפגע קשות בידו במפעל בו עבד, ועל כן איבד את כושר עבודתו למשך תקופה ארוכה. המבוטח עמד בכלל התנאים המופעים בפוליסה, ולכן היה זכאי לקבלת פיצויים חודשיים בשיעור של 75% מהשתכרותו. חברת הביטוח, ניצלה את מצבו הבריאותי והכלכלי, והציע לו תשלום פיצוי חד פעמי, בכדי לסייע לו כביכול, בתנאי שהמבוטח יחתום על וויתור תנאי הפוליסה. סכום הפיצוי הכספי שהוענק לו היה נמוך ב-50% מסכום הפיצוי הכולל, אך בשל חוסר בידע המשפטי הנחוץ, חתם המבוטח על טופס הוויתור, ונפל הישר למלכודת של חברת הביטוח.

לסיכום

חברות הביטוח מפעילות משאבים רבים בכדי לחסוך בעלויות ככל שניתן. על כן, אין פלא כי בנוסף לכך, הן פועלות בטקטיקות משפטיות, בכדי לצמצם את סכומי דמי הפוליסה המוענקים למבוטחים. בכדי להימנע מהתמודדות חסרת סיכוי, אל מול סוללת המומחים של חברות הביטוח, יש לפנות לעורך דין מומחה בתחום דיני הביטוח, לקבלת סיוע אשר הכרחי בהתנהלות אל מול חברות הביטוח.

[ois skin="skin2"]

כתיבת תגובה

סגירת תפריט