תביעות ביטוח רכוש

נזקי רכוש עלולים להיגרם בנסיבות שונות כדוגמת שריפה, גניבות, הצפה ותאונה. על מנת לבטח את הרכוש והנכסים מפני נזקים יש לרכוש פוליסה מתאימה, וקיימים שני סוגים עיקריים של פוליסות ביטוח רכוש:

  • ביטוח המכסה נזקים שנגרמו כתוצאה ממפגעים ישירים. גם פוליסות אלו מחולקות לשני סוגים: פוליסה המכסה את כל סוגי הסיכונים ללא קשר לגורם הנזק, ופוליסה המכסה סיכונים מסוימים כדוגמת גניבה או הצפה.
  • ביטוח המכסה נזקים שנגרמו באופן עקיף, כדוגמת הפסדי שכר שנגרמו בגין הנזק.

תביעות ביטוח רכוש

שני סוגי הפוליסות שלעיל מתפלגים לביטוחי הרכוש השונים. לדוגמא:

  • ביטוח תכולה – מדובר בביטוח לתכולת הדירה המבוטחת, בין אם הרכוש שייך למבוטח או לצד שלישי, אולם קיימים פריטים שביטוח זה אינו מכסה כדוגמת פגיעה בבעלי חיים, כלי נשק ואגרות חוב.
  • ביטוח מבנה – ביטוח זה נועד לכסות על נזקים אשר נגרמו למבנה המבוטח כתוצאה ממגוון גורמים, הכוללים שרפות, הצפה, ריסוס ורעידות אדמה. בבית דירות יכסה הביטוח גם את חלקו היחסי של המבוטח ברכוש הציבורי בבניין.
  • ביטוח עסקים – פוליסת ביטוח המכסה על נזקים לתכולת ומבנה העסק, כולל מלאי העסק, ויטרינות, מכונות וריהוט.

 הגשת תביעות ביטוח רכוש

תביעות ביטוח רכוש הינן סוגיה משפטית המשלבת דיני נזיקין, דיני ביטוח ומשפט אזרחי. התביעות עשויות להתנהל כנגד מספר גופים עיקריים:

  • תביעת חברת הביטוח של התובע – באחריות התובע להוכיח כי הנזק שנגרם עומד בתנאי הפוליסה של החברה. יש לדעת כי תביעת חברת הביטוח מתיישנת לאחר שלוש שנים.
  • תביעת צד שלישי האחראי על הנזק – כדוגמת אדם פרטי, רשויות מקומיות, מע"צ, בית עסק, קבלן או רכב האשם בתאונת דרכים. בתביעות אלו נטל ההוכחה לגרימת הנזק הינו באחריות התביעה. תביעות כנגד צד שלישי מתיישנות לאחר שבע שנים.
  • תביעת המדינה – במקרים בהם נגרם נזק לרכוש בגין פעולות איבה או מלחמה.

עורך דין לתביעות ביטוח רכוש

חברות הביטוח אינן ששות לתגמל את מבוטחיהן, ועושות ככל האפשר על מנת למזער את הסכומים אותן הן נדרשות לשלם. במידה ונגרם נזק לרכושכם ואתם נתקלים בקשיים בהשגת התגמולים מחברת הביטוח, מומלץ לפנות לייעוץ משפטי באמצעות עורך דין המתמחה בתחום תביעות ביטוח רכוש. במקרים רבים תביעות רכוש נפתרות במסגרת הסכם פשרה, ולכן עורך דין מומחה בדיני ביטוח ונזקי רכוש עשוי לכוון ולייעץ ללקוחותיו על דרכי ההתנהלות הטובות ביותר עבורם, בין אם בבחירה בפשרה או בבית משפט.

דוגמא לתביעות ביטוח רכוש

אמנם המבוטח נדרש לעמוד בתנאי הפוליסה, אך במקרים בהם חברת הביטוח ידעה על מחדלי המיגון של המבוטח ולא ביטלה את הפוליסה שלו תוך שלושים יום, ייחשב הדבר כוויתור על תנאים אלו, כמוצג בדוגמא הבאה:

בעלים של חנות מוצרי חשמל תבע פיצויים בגין נזקי רכוש שנגרמו כתוצאה מפריצה. חברת הביטוח דחתה את דרישות המבוטח בטענה שהנ"ל לא התקין את אמצעי המיגון אשר נדרשו בתנאי הפוליסה. המבוטח מצידו תבע את חברת הביטוח בבית משפט בטענה שהחברה הייתה מודעת לכך שלא התקין את אמצעי המיגון הנדרשים בתנאי הפוליסה, אך לא ביטלה אותה והמשיכה לגבות ממנו פרמיות עבורה. בית המשפט הצדיק את טיעוני התובע, והנתבעים נדרשו לשלם לו את מלוא התגמולים הנדרשים עבור הנזק לרכוש, בנוסף על פיצויים בגין עוגמת נפש.

סיכום

אכן חשוב לבטח את רכושכם כנגד נזקים אפשריים, אך חשוב לדעת שלעיתים קרובות חברות הביטוח מציבות מכשולים רבים בפני הלקוחות בדרך לקבלת הפיצויים. על מנת להתמודד כיאות עם חברות הביטוח, בעת רכישת פוליסה לנזקי רכוש חשוב לבדוק היטב את תנאי החוזה, ולוודא שהם מתאימים לדרישות ולסיכונים האפשריים הנובעים מאורח חייכם.

[ois skin="skin2"]

כתיבת תגובה

סגירת תפריט