עו"ד תביעות ביטוחתובע את חברת הביטוח שלך? כדאי שתשכור עו"ד תביעות ביטוח

בשעת החתימה חברות הביטוח, מבטיחות למבוטח התמים שלל הבטחות קוסמות, אשר בפועל אינן מיושמות הלכה למעשה. בעוד המבוטח מבצע את המוטל עליו, ומשלם את דמי הפוליסה ללא דופי, חברות הביטוח עושות ככל יכולתן להתנער מן ההסכם, כאשר מתרחש מקרה ביטוחי.

יתרה מכך, מרבית אנשי המקצוע השכירים בחברות הביטוח, נועדו בכדי לאתר פרצות חוקיות בסעיפי הפוליסה, ולהימנע מתשלום הפיצויים הדרוש.

לפיכך, אחוז ניכר מן התביעות המוגשות כנגד חברות הביטוח, נדחות על ידי מגוון טענות חוקיות, כביכול, של חברות הביטוח. לכן, מרבית המבוטחים פונים מיידית לסיועו של עו"ד תביעות ביטוח, החל מטרום החתימה ועד הגשת כתב תביעה כנגד חברת הביטוח.

סוגי הפניות לעוד תביעות ביטוח

עו"ד תביעות ביטוח, הינו הכתובת הראשית, בכל סוגי ההתמודדות אל מול חברות הביטוח. על כן, נעשות פניות לעורך הדין, בשלושה שלבים מרכזיים בהתנהלות של המבוטח כנגד חברת הביטוח:

  • טרום חתימת החוזה – חברות הביטוח נערכות מבעוד מעוד להימנע ממתן פיצויים, על ידי הגדרות חריגים וסייגים בפוליסת הביטוח. המבוטח אינו רוכש את הידע המשפטי הדרוש בכדי להבין מהן המשמעויות המשפטיות הנובעות מן סעיפים אלו, מה גם שבמרבית המקרים הסעיפים החריגים נסתרים בשיפולי הדף, כך שהמבוטח אינו כשיר להבנת החוזה עליו הוא חותם.
  • הגשת תביעת ביטוח – תביעת ביטוח משמעותה, הגשת המקרה  הביטוחי לבחינת חברת הביטוח. כך ששלב זה קודם להגשת תביעה משפטית. נחיצותו של עו"ד תביעות ביטוח בשלב זה, מתבטאת במתן הוראות פעולה למבוטח, בהתמודדות אל מול חקירתם הפולשנית של חברות הביטוח. כאמור, תפקידם העיקרי של השכירים בחברה הינו לאתר פגמים בתביעה, בכדי לדחות אותה על הסף. על כן, לאחר האירוע הביטוחי, חברת הביטוח שולחת מגוון בעלי מקצוע, כחוקרי ביטוח, עורכי דין, שמאים ועוד, בכדי לתשאל את המבוטח, ולאתר פגמים בעדותו. עו"ד תביעות ביטוח מהווה נציג מיומן, אשר יוכל לתמוך במבוטח בשלב מהותי, למען קבלת מלוא הפיצויים להם זכאי המבוטח על פי חוק.
  • הגשת תביעה משפטית כנגד חברת ביטוח – במידה ותביעת הביטוח נדחתה, באפשרותו של המבוטח להגיש תביעה משפטית כנגד חברת הביטוח. בשלב זה עו"ד תביעות ביטוח יעריך האם ישנה עילה מבוססת לתביעה, ומהם סיכוי הצלחתה. כמו כן, עורך הדין המתמחה בדיני ביטוח, רוכש את הניסיון בהתמודדות אל מול אנשי המקצוע מן הצד השני של המתרס, בדמות חברות הביטוח.

ייעוץ על ידי עורך דין מקצועי

במרבית המקרים ככולם, פגישת הייעוץ הראשונית עם עו"ד תביעות ביטוח תעשה לרוב ללא עלות, כאשר יינתן למבוטח מידע כללי על אופן ההתנהלות בכתב התביעה. כמו כן, עורך הדין יסקור את פוליסת הביטוח של המבוטח, כולל הסעיפים החריגים, יחד עם פירוט המקרה הביטוחי, אל מול סיבת הדחייה של חברת הביטוח. על כן, בקשת סיוע של עורך דין מנוסה בתחום דיני הביטוח, הינה חלק בלתי נפרד, מהכרחת חברת הביטוח לפצות את המבוטח, כפי סכום בחוזה הפוליסה.

דוגמא לתושייתו של עוד תביעות ביטוח

כפי שצוין, בפוליסות רבות, קיימים סעיפים אשר המבוטח אינו מודע אליהם, אך חברות הביטוח מנצלות זאת בכדי להימנע מתשלום פיצויים בשעת הצורך. לדוגמא, מקרה בו המבוטח ביקש את סכום הפיצויים המופיע בפוליסה שלו, אך חברת הביטוח טענה, כי המקרה הביטוחי חל על הסעיפים החריגים המופעים בפוליסה. עו"ד תביעות ביטוח, דחה את טענה זו, כיוון שסעיפים אלו הוחבאו על ידי חברת הביטוח, ועל כן יש לפסול אותם בשל עברת אי גילוי מלא מצדה של חברת הביטוח. בעקבות טענה זו בית המשפט פסק לטובת המבוטח.

לסיכום

חברות הביטוח עושות ככל יכולתן בכדי לצמצם את תשלום הפיצויים הכללי, כך שהם אינן מבחינות בין מבוטחיה, ומערימות קשיים בקבלת סכום הפיצויים באופן גורף. על כן, על המבוטח לעשות ככל יכולתו, בכדי להתמודד אל מול חברות הביטוח, ולפנות לעו"ד תביעות ביטוח, אשר יפעל למענו בפן המשפטי, בכדי לקבל את סכום הפיצויים לו הוא זכאי על פי חוק.

[ois skin="skin2"]

כתיבת תגובה

סגירת תפריט